Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28.04.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 2 Dworzysko  – Aleksandrowo uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.211.2016.KŚ.8) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 20.04.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał dwa obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć pn.:  „Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego [...].

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52