Utrudnienia w ruchu

[18.02.2019 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 19.02.2019 r., na potrzeby budowy obiektu Inżynierskiego WD2-4 [...]

Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - luty

[11.02.2019 r.] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52