Lista zatwierdzonych Podwykonawców

[07.06.2021] Wykonawca odc. 2 "Dworzysko - Aleksandrowo" drogi ekspresowej S5 podpisuje kolejne umowy z podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami

Zmiana organizacji ruchu - przebudowa drogi krajowej nr. 56

[09.06.2021 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu 14 .06.2021  roku o  godz. 10:00  [...]

Kontakt

Skarb Państwa

Zarządzanie i Nadzór

Więcej