Postęp prac na budowie

[24.04.2019 r.] Na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, Wykonawca prowadzi prace w branży mostowej, na obiektach WD2-3 w Niewieścinie, KDP2-4a w Trzeciewcu, WD2-7 oraz PZ2-7a w Borównie [...]

Podwykonawcy

[17.04.2019 r.] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych  Impresa Pizzarotti & C. S.p.A  nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52