Aktualności

07.06.2017 r. - Przenoszenie mrowisk

W dniu 31.05.2017 r., w okolicach Aleksandrowa,  Wykonawca zgodnie z otrzymaną decyzją derogacyjną rozpoczął prace związane z translokacją mrowisk [...]

05.05.2017 r. - Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28.04.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 2 Dworzysko  – Aleksandrowo uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.211.2016.KŚ.8) [...]

Czytaj dalej...

21.04.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 20.04.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał dwa obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć [...]

Czytaj dalej...

03.04.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 31.03.2017 r. Wójt Gminy Pruszcz, wydał decyzję nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa: DN150 i DN200 [...].

03.02.2017 r. - Inwentaryzacja budynków

Wykonawca tj. firma Impresa Pizzarotti & C.SpA przystąpiła do Inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Inwentaryzowane będą budynki znajdujące się w odległości ok. 50m od linii rozgraniczającej inwestycji.

01.12.2016 r. - Przystąpienie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

04.11.2016 r. - Wszczęcie postępowania administracyjnego

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


12.08.2016 r. - Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 11 sierpnia 2016 roku firma Pizzarotti - Wykonawca odcinka drogi ekspresowej S5 Dworzysko (bez węzła) - Aleksandrowo (z węzłem) złożył wniosek do Wojewody o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).