Aktualności

12.02.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[12.02.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 16.02.2018 r., na potrzeby zabezpieczenia wyjazdów z budowy, w okolicy miejscowości [...]

Czytaj dalej...

06.02.2018 r. - Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Niewieścinie

[06.02.2018] Na początku grudnia 2017 r. zakończyły się archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe w granicach odcinka nr 2 realizowanej inwestycji. Bez wątpienia najciekawszego odkrycia dokonano w okolicach miejscowości Niewieścin [...]

Czytaj dalej...

02.02.2018 r. - Ćwiczenia strażaków - Zbrachlin 02.02.2018

[02.02.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na terenie budowy drogi ekspresowej S5 (m. Zbrachlin), służby Państwowej Straży Pożarnej prowadziły ćwiczenia ratownicze [...]

Czytaj dalej...

29.01.2018 r. - Postęp prac na budowie

[29.01.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane z [...]

Czytaj dalej...

26.01.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[26.01.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5, w dniu 30.01.2018 r., na potrzeby zabezpieczenia wyjazdów z budowy [...]

Czytaj dalej...

25.01.2018 r. - Ćwiczenia strażaków - Zbrachlin 25.01.2018

[25.01.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na terenie budowy drogi ekspresowej S5 (m. Zbrachlin), służby Państwowej Straży Pożarnej prowadziły ćwiczenia ratownicze[...]

Czytaj dalej...

22.01.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[22.01.2018] Na potrzeby budowy drogi krajowej S5 w dniu 26.01.2018 r. zostanie zamknięty odcinek drogi DP1506C w kierunku miejscowości Gądecza - wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu (do odwołania) [...]

Czytaj dalej...

19.01.2018 r. - Ograniczenie prawa do nieruchomości

[19.01.2018] Mając na uwadze rozpoczęte prace budowlane związanych z budową drogi S-5 pragniemy poinformować, iż realizacja inwestycji wymaga wejścia i przeprowadzenia prac na nieruchomościach położonych poza pasem drogowym [...]

Czytaj dalej...

16.01.2018 r. - Ćwiczenia Strażaków

[16.01.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na trasie przyszłej drogi ekspresowej, strażacy prowadzili ćwiczenia ratownicze.

Czytaj dalej...

10.01.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[10.01.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 16.01.2018 r. na potrzeby budowy obiektu mostowego PZ2-3a w okolicy miejscowości Trzeciewiec (km 12+660) wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu [...]

Czytaj dalej...

03.01.2018 r. - Rozbiórka budynków

[03.01.2018] Na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 – na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo,  Wykonawca, przy użyciu specjalistycznego sprzętu [...]

Czytaj dalej...

28.12.2017 r. - Postęp prac na budowie

[28.12.2017] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane [...]

Czytaj dalej...

20.12.2017 r. - Zakończono przenoszenie pachnicy dębowej

[20.12.2017] Wykonawca oraz firma pełniąca nadzór przyrodniczy na odc. 2 S5 Dworzysko-Aleksandrowo zakończyła działania związane z przemieszczeniem pachnicy dębowej [...]

Czytaj dalej...

15.12.2017 r. - Podsumowanie prac na budowie - rok 2017

[15.12.2017] Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanego w dniu 30.06.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace na budowie [...]

Czytaj dalej...

12.12.2017 r. - Sondowanie statycze

[12.12.2017] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 (Dworzysko-Aleksandrowo) w okolicy miejscowości Gruczno prowadzone jest sondowanie statyczne [...]

Czytaj dalej...

06.12.2017 r. - Urtudnienia w ruchu

[06.12.2017] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 08.12.2017 r. na potrzeby wyjazdów z budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

01.12.2017 r. - Postęp prac na budowie - obiekty mostowe

[01.12.2017] Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie PZ2-7a, który znajduje się na węźle Aleksandrowo. Obiekt ten powstaje w miejscu wzmożonej migracji zwierząt [...]

Czytaj dalej...

21.11.2017 r. - Postęp prac na budowie

[21.11.2017] Na budowie drogi S5, na odcinku 2 Dworzysko - Aleksandrowo, prowadzone jest porządkowanie terenu po pracach z poprzednich tygodni [...]

Czytaj dalej...

17.11.2017 r. - Postęp prac na budowie

[27.10.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, na długości całej trasy prowadził prace polegające na usuwaniu kolizji poprzez układanie kabli telekomunikacyjnych [...]

Czytaj dalej...

07.11.2017 r. - Ostateczność decyzji ZRID

[07.11.2017 r.]W dniu 06.11.2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa  wydał obwieszczenie o wydaniu decyzji, w której rozstrzygnięto procedowane odwołania [...]

Czytaj dalej...

03.11.2017 r. - Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe

[03.11.2017] W granicach odcinka nr 2 realizowanej inwestycji od końca sierpnia 2017 roku trwają archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. [...]

Czytaj dalej...

02.11.2017 r. - Utrudnienia w ruchu

[02.11.2017] W związku z budową drogi S5 w dniu 03.11.2017 r. o godz. 8:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu [...]

Czytaj dalej...

27.10.2017 r. - Postęp prac na budowie

[27.10.2017]  Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 prowadzone są prace związane z porządkowaniem terenu [...]

Czytaj dalej...