Aktualności

21.01.2019 r. - Utrudnienia w ruchu

[21.01.2019] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 21-25.01.2019 r. na potrzeby wykonania remontu cząstkowego [...]

Czytaj dalej...

14.01.2019 r. - Postęp prac na budowie

[14.01.2019 r.] Na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, Wykonawca pomimo obowiązującej od 15 grudnia „przerwy zimowej” , dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym [...]

Czytaj dalej...

07.01.2019 r. - Utrudnienia w ruchu

[07.01.2019 r.] Wykonawca poinformował o  rozpoczęciu prac nabijania barier ochronnych w trybie pilnym, w celu zabezpieczenia głębokich wykopów w ciągu DK5 [...]

Czytaj dalej...

07.01.2019 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - styczeń

[07.01.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

31.12.2018 r. - Podwykonawcy

[31.12.2018 r.] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

24.12.2018 r. - Podsumowanie prac na budowie - rok 2018

[24.12.2018] Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), wydanego w dniu 30.06.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, rozpoczął prace na budowie [...]

Czytaj dalej...

17.12.2018 r. - Przerwa zimowa

[17.12.2018 r.] W okresie od 15 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 r. na terenie budowy m.in drogi ekspresowej S5, obowiązywać będzie tzw. przerwa zimowa [...]

Czytaj dalej...

10.12.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 11.12.2018 r.

[10.12.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 11.12.2018 r., na potrzeby budowy obiektu inżynierskiego WD2-5, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. [...]

Czytaj dalej...

04.12.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - grudzień

[04.12.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

03.12.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 04.12.2018 r. – 07.12.2018 r.

[03.12.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 04.12.2018 r. – 07.12.2018 r.,  na potrzeby montażu barier ochronnych stalowych, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. [...]

Czytaj dalej...

28.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 29.11.2018 r. – 03.12.2018 r.

[28.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 29.11.2018 r. – 03.12.2018 r. na czas wykonania robót bitumicznych na bypassach [...]

Czytaj dalej...

27.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 26-30.11.2018

[27.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach od 26.11.2018 r. do 30.11.2018 r., na czas montażu stalowych barier drogowych w km DK5 [...]

Czytaj dalej...

20.11.2018 r. - Postęp prac na budowie

[20.11.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkowo, Zbrachlin, Kusowo, Trzeciwiec [...]

Czytaj dalej...

13.11.2018 r. - Wizyta studyjna na budowie

[13.11.2018] W dniu 09 listopada 2018 r. o godz. 12:00 rozpoczęła się wizyta studyjna na budowę drogi ekspresowej S-5 z udziałem przedstawicieli [...]

Czytaj dalej...

08.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[08.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 13.11.2018 r. na potrzeby funkcjonowania wyjazdu z budowy [...]

Czytaj dalej...

06.11.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[06.11.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. [...]

Czytaj dalej...

05.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[05.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 08.11.2018 r. na czas budowy obiektu inżynierskiego WD2-4, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

31.10.2018 r. - Postęp prac - obiekty mostowe

[31.10.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 „Dworzysko – Aleksandrowo” znajdować się będzie 11 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią się [...]

Czytaj dalej...

23.10.2018 r. - Podwykonawcy

[23.10.2018 r.] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami. [...]

Czytaj dalej...

15.10.2018 r. - Postęp prac na budowie

[22.08.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkow, Zbrachlin, Niewieścin, Kusowo, Gądecz, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...

11.10.2018 r. - Przełączenie rurociągu gazu - metoda Williamsona

[11.10.2018] Wykonawca odcinka 2 Dworzysko-Aleksandrowo, w związku z budową drogi ekspresowej S5, przystąpił do przepięcia gazociągu [...]

Czytaj dalej...

09.10.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[09.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 10.10.2018 r. – 12.10.2018 r., na czas montażu stalowych barier ochronnych, w Grucznie (km 9+300-9+600) oraz w Luszkowie (km 13+700-14+100) wprowadzona zostanie tymczasowa [...]

Czytaj dalej...

05.10.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[05.10.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. [...]

Czytaj dalej...

03.10.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[03.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 04.10.2018 r. - 06.10.2018 r., wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu na roboty związane z odświeżeniem oznakowania poziomego – barwy żółtej. [...]

Czytaj dalej...

01.10.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[01.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 02.10.2018 r. - 05.10.2018 r., na potrzeby wykonania robót bitumicznych w ramach objazdu obietku WD2-7 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

28.09.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[28.09.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 01.10.2018 r.-02.10.2018 r., na czas montażu stalowych barier drogowych w km DK5 9+300-9+600 oraz 13+700-14+100 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

24.09.2018 r. - Mobilna wytwórnia mieszanek mineralnych typu „MOBILMISTO 150”

[24.09.2018 r.] Na potrzeby prac wykonywanych na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, w miejscowości Kozłowo (km 17+500 odc. 1) ustawiono wspólną, dla odcinka Nowe Marzy – Dworzysko i Dworzysko -  Aleksandrowo, mobilną wytwórnię mieszanek mineralnych [...]

Czytaj dalej...

17.09.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[17.09.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 18.09.2018 r., na czas budowy obiektu inżynierskiego WD2-5, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu [...]

Czytaj dalej...

11.09.2018 r. - Kładki dla pieszych

[11.09.2018] W miejscowościach Luszkowo i Trzeciewiec trwają prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie kładek dla pieszych [...]

Czytaj dalej...

10.09.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[10-09-2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

04.09.2018 r. - Igłofiltry na budowie

[04.09.2018] W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia wykopu, przy budowie przepustu PHE1c w Grucznie, Wykonawca zainstalował zestaw igłofiltrów [...]

Czytaj dalej...