Aktualności

28.07.2020 r. - Utrudnienia w ruchu

[28.07.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z aktualnej DK5, Wykonawca odcinka 2 [...]

Czytaj dalej...

21.07.2020 r. - Postęp prac na budowie

[21.07.2020 r.] W minionym tygodniu Wykonawca prac na odc. 2. drogi ekspresowej S-5 "Dworzysko-Aleksandrowo" prowadził roboty z branży wodno-kanalizacyjnej [...]

Czytaj dalej...

13.07.2020 r. - Postęp prac na budowie - obiekty mostowe

[13.07.2020] Przypominamy, że na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 „Dworzysko – Aleksandrowo” znajdować się będzie 12 obiektów mostowych [...]

Czytaj dalej...

07.07.2020 r. - Postęp prac na budowie

[07.07.2020 r.]Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo, oprócz prowadzonych prac projektowych, wykonuje prace na budowie w branży mostowej i drogowej [...]

Czytaj dalej...

30.06.2020 r. - Postęp prac na budowie

[30.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo w ubiegłym tygodniu w okolicy Borówna prowadził prace [...]

Czytaj dalej...

25.06.2020 r. - Naprawa płotków herpetologicznych

[25.06.2020 r.] Nowy Wykonawca rozpoczął prace związane z naprawą dotychczasowych płotków herpetologicznych i przystąpił do montowania nowych wygrodzeń w nowych miejscach [...]

Czytaj dalej...

17.06.2020 r. - Postęp prac na budowie

[17.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo kontynuuje prace projektowe[...]

Czytaj dalej...

08.06.2020 r. - Postęp prac na budowie

[08.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo kontynuuje prace projektowe[...]

Czytaj dalej...

02.06.2020 r. - PID - punkt informacji drogowej

[02.06.2020] Nowy Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia prac budowlanych na odcinku 2 S-5 od węzła Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem), w związku z czym przypominamy [...]

Czytaj dalej...

27.05.2020 r. - Postęp prac na budowie

[27.05.2020 r.] Pomimo nadzwyczajnej sytuacji dotyczącej panującej pandemii koronawirusa COVID-19, Wykonawca [...]

Czytaj dalej...

13.05.2020 r. - Postęp prac na budowie

[13.05.2020 r.] Wykonawca Robót Budowlanych rozpoczął prace na odcinku 2 drogi ekspresowej S5. [...]

Czytaj dalej...

04.05.2020 r. - Przekazanie placu budowy

[04.05.2020 r.] Dnia 30 kwietnia 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji pod nazwą [...]

Czytaj dalej...

23.04.2020 r. - Umowa na kontynuację budowy trasy S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ

[23.04.2020 r.] Podpisana została umowa na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Świecie Południe – Bydgoszcz Północ [...]

Czytaj dalej...

23.03.2020 r. - Ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA

[23.03.2020 r.] W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, wprowadzamy ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA [...]

Czytaj dalej...

09.03.2020 r. - Poznaliśmy najkorzystniejsze oferty na dokończenie S5 w okolicy Bydgoszczy

[09-03-2020 r.] W drodze przetargu wybrano wykonawców na dokończenie budowy dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 między węzłami Nowe Marzy - Świecie Południe i Świecie Południe - Bydgoszcz Północ. Jeśli nie będzie odwołań [...]

Czytaj dalej...

31.01.2020 r. - Przebudowa gazociągu - prace zabezpieczające

[31.01.2020 r.] Dnia 29.01.2020 r. podpisano Protokół przekazania prawa dostępu do placu budowy wynikający z zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczających branży gazowej na budowie  [...]

Czytaj dalej...

23.12.2019 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - styczeń

[23.12.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

18.12.2019 r. - Otwarcie ofert na dokończenie budowy drogi S5 

[18.12.2019 r.] 17 grudnia 2019 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wyłonienie wykonawców dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy - Świecie Południe oraz Świecie Południe - Bydgoszcz Północ [...]

Czytaj dalej...

04.12.2019 r. - Procedura wyłonienia nowego Wykonawcy - nowy termin

[04.12.2019 r.] Ze względu na dużą ilość zapytań spływających do GDDKiA [...]

Czytaj dalej...

27.11.2019 r. - Procedura wyłonienia nowego Wykonawcy - przesunięta

[27.11.2019] W związku z dużą ilością zapytań, które wpłynęły do bydgoskiego Oddziału [...]

Czytaj dalej...

06.11.2019 r. - Procedura wyłonienia nowego Wykonawcy

[06.11.2019]  Przypominamy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji kontraktu na 5 odcinku S5 [...]

Czytaj dalej...

31.10.2019 r. - Procedura przetargowa dla trzech odcinków S5 - w toku

[31.10.2019] GDDKiA informuje, że w tym roku kierowcy skorzystają z dwóch odcinków drogi ekspresowej S5 w woj. kujawsko-pomorskim. Na dwóch kolejnych realizowane są roboty, a dla pozostałych trzech odcinków prowadzimy przetargi, które wyłonią nowych wykonawców [...]

Czytaj dalej...

24.10.2019 r. - Postęp robót na drodze S5

[24.10.2019] W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, pragniemy zapewnić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitoruje postęp robót na budowie drogi ekspresowej S5 i przekazuje mieszkańcom informacje o realizowanych pracach [...]

Czytaj dalej...

14.10.2019 r. - Prace utrzymaniowe

[14.10.2019] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 kontynuowane są poniższe prace utrzymaniowe: [...]

Czytaj dalej...

09.10.2019 r. - Błędów z przeszłości nie powtórzymy

[09.10.2019] GDDKiA zapowiada, że wyciąga wnioski z poprzednich przetargów i tym razem położy zdecydowanie większy nacisk w kwestii merytorycznych [...]

Czytaj dalej...

04.10.2019 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - październik

[04.10.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

24.09.2019 r. - Nie ma zgody dla nierzetelnej realizacji kontraktów GDDKiA

[24.09.2019] Nowe przetargi to efekt rozwiązania umów z dotychczasowym wykonawcą - firmą Impresa Pizzarotti. Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5 [...]

Czytaj dalej...

18.09.2019 r. - Prace utrzymaniowe

[18.09.2019] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 kontynuowane są poniższe prace utrzymaniowe: [...]

Czytaj dalej...

09.09.2019 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - wrzesień

[09.09.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

02.09.2019 r. - Nowy początek S5 w województwie kujawsko-pomorskim

[02.09.2019] Ponowne wybory wykonawców 3 odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim [...]

Czytaj dalej...