Aktualności

[20.10.2020 r.] Postęp prac na budowie


[20.10.2020 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej i drogowej. Na przejściach dla zwierząt (PZ2-3a oraz PZ2-7a) wykonywane są: [...]

Więcej

[08.10.2020 r.] Lista zatwierdzonych Podwykonawców


[08.10.2020] Wykonawca odc. 2 "Dworzysko - Aleksandrowo" drogi ekspresowej S5 podpisuje kolejne umowy z podwykonawcami, usługodawcami i dostawcami. Aktualną listę zatwierdzonych [...]

Więcej

[02.10.2020 r.] Zmiana organizacji ruchu

 

[02.10.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5 Wykonawca prac na odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo w dniu08.10.2020 od godz. 10:00 planuje  [...]

Więcej

[18.09.2020 r.] Utrudnienia w ruchu

 

[18.09.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, Wykonawca prac w dniu 18.09.2020 planuje wprowadzić czasową organizację ruchu [...]

Więcej

[11.09.2020 r.] Postęp prac na budowie


[11.08.2020 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej i drogowej. Na przejściach dla zwierząt (PZ2-3a oraz PZ2-7a) wykonywane są [...]

Więcej

[27.08.2020 r.] Odwołana zmiana organizacji ruchu


[27.08.2020] Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, w postaci porywistego wiatru i intensywnych opadów deszczu, planowane na dzień dzisiejszy [...]

Więcej

[24.08.2020 r.] Utrudnienia w ruchu


 [24.08.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, Wykonawca prac na odc. 2 „Dworzysko – Aleksandrowo” wdniu 27.08.2020 od godz. 10:00 planuje [...]

Więcej

[11.08.2020 r.] Utrudnienia w ruchu

 

[11.08.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, Wykonawca prac na odc. 2 „Dworzysko – Aleksandrowo” w dniu 14.08.2020 od godz. 10:00  [...]

Więcej

[07.08.2020 r.] Postęp prac na budowie


[07.08.2020 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej i drogowej. Na przejściach dla zwierząt (PZ2-3a oraz PZ2-7a) wykonywane są: zasypka fundamentów  [...]

Więcej

[28.07.2020 r.] Utrudnienia w ruchu


[28.07.2020 r.] W związku z budową drogi ekspresowej S5, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających  [...]

Więcej

[21.07.2020 r.] Postęp prac na budowie


[21.07.2020 r.] W minionym tygodniu Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 "Dworzysko-Aleksandrowo" prowadził roboty z branży wodno-kanalizacyjnej, gdzie   [...]

Więcej

[13.07.2020 r.] Postęp prac na budowie - obiekty mostowe


[13.07.2020] Przypominamy, że na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 "Dworzysko-Aleksandrowo" znajdować się będzie 12 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią [...]

Więcej

[07.07.2020 r.] Postęp prac na budowie


[07.07.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo, oprócz prowadzonych prac projektowych, wykonuje prace na budowie  [...]

Więcej

[30.06.2020 r.] Postęp prac na budowie


[30.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo w ubiegłym tygodniu w okolicy Borówna prowadził prace polegające na montażu blach licowych, a także geokompozytu  [...]

Więcej

[25.06.2020 r.] Stawianie tymczasowych płotków herpetologicznych


[25.06.2020 r.] Nowy Wykonawca rozpoczął prace związane z naprawą dotychczasowych płotków herpetologicznych [...]

Więcej

[17.06.2020 r.] Postęp prac na budowie


[17.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo kontynuuje prace projektowe w branży drogowej, mostowej, elektrycznej [...]

Więcej

[08.06.2020 r.] Postęp prac na budowie


[08.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo kontynuuje prace projektowe polegające [...]

Więcej

[02.06.2020 r.] PID - PUNKT INFORMACJI DROGOWEJ


[02.06.2020] Nowy Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia prac budowlanych na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem). W związku z czym  [...]

Więcej

[27.05.2020 r.] Postęp prac na budowie


[27.05.2020 r.] Pomimo nadzwyczajnej sytuacji dotyczącej panującej pandemii koronawirusa COVID-19, Wykonawca [...]

Więcej

[13.05.2020 r.] Postęp prac na budowie


[13.05.2020] Wykonawca Robót Budowlanych rozpoczął prace na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 [...]

Więcej

[04.05.2020 r.] Przekazanie Placu Budowy


[04.05.2020 r.] Dnia 30.04.2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowychi Autostrad przekazała Wykonawcy Plac Budowy dla Inwestycji pod nazwą: " Kontynuacja projektowania i budowy [...]

Więcej

[23.04.2020 r.] Umowa na kontynuację budowy trasy S5 Świecie Południe - Bydgoszcz Północ


[23.04.2020] Podpisana została umowa na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Świecie Południe - Bydgoszcz Północ [...]

Więcej

[09.03.2020 r.] Poznaliśmy najkorzystniejsze oferty na dokończenie S5 w okolicy Bydgoszczy


[23.04.2020] Podpisana została umowa na dokończenie budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Świecie Południe - Bydgoszcz Północ [...]

Więcej

[31.01.2020 r.] Przebudowa gazociągu


[31.01.2020] Dnia 29.01.2020 r. podpisano Protokół przekazania prawa dostępu do placu budowy wynikający z zawarcia umowy na wykonanie  [...]

Więcej

[07.01.2019 r.] Utrudnienia w ruchu


[07.01.2019 r.] Wykonawca poinformował o rozpoczęciu prac nabijania barier ochronnych w trybie pilnym, w celu zabezpieczenia głębokich wykopów w ciągu DK5 powstałych w wyniku prac  [...]

Więcej