Aktualności

14.08.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[14.08.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 18-19.08.2018 r., na czas Festiwalu Smaku w Grucznie, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

06.08.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[06.08.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniau 09.08.2018 r., na czas budowy obiektu inżynierskiego PZ2-7a, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu [...]

Czytaj dalej...

03.08.2018 r. - Kolejne spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[03.08.2018 r.] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy [...]

Czytaj dalej...

31.07.2018 r. - Ekshumacje żołnierzy niemieckich przy DK5

[31.07.2018 r. ] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Dworzysko – Aleksandrowo,  zakończono ekshumacje żołnierzy niemieckich [...]

Czytaj dalej...

26.07.2018 r. - Potężne wsparcie unijne na budowę kolejnego odcinka S5

[26.07.2018 r.] Ponad miliard złotych dofinansowania z UE otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi S5 pomiędzy Bydgoszczą a miejscowością Nowe Marzy [...]

Czytaj dalej...

24.07.2018 r. - Powtórny pochówek żołnierzy

[24.07.2018 r.] Dnia 24.07.2018 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu wojennym we Włókach odbył się powtórny pochówek poległych żołnierzy [...]

Czytaj dalej...

16.07.2018 r. - Prace na przepustach

[16.07.2018 r.] Wykonawca inwestycji pod nazwą Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km, równolegle z pozostałymi pracami, prowadzi prace nad budową przepustów [...]

Czytaj dalej...

10.07.2018 r. - Podwykonawcy

[10.07.2018] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

06.07.2018 r. - Spotkania pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[06-07-2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje [...]

Czytaj dalej...

03.07.2018 r. - Postęp prac na budowie

[03.07.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Zbrachlin, Niewieścin, Trzeciewiec, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...

27.06.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[27.06.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 29.06.2018 r. – 30.06.2018 r. na czas montażu stalowych barier drogowych celem zabezpieczenia głębokich wykopów wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

25.06.2018 r. - Postęp prac - obiekty mostowe

[25.06.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 „Dworzysko – Aleksandrowo” znajdować się będzie 11 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią się KDP (kładki dla pieszych), PZ (przejścia dla zwierząt), WD (wiadukty drogowe) oraz WS (wiadukt drogowy w ciągu trasy głównej). [...]

Czytaj dalej...

20.06.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[20.06.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 25.06.2018 r. – 02.07.2018 r. na potrzeby wyjazdów z budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

11.06.2018 r. - Podwykonawcy

[11.06.2018] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

05.06.2018 r. - Postęp prac na budowie

[05.06.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Zbrachlin, Trzeciewiec, Włóki, Borówno, Luszkowo, Niewieścin i Gądecz Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...

29.05.2018 r. - Spotkania z podwykonawcami

[29.05.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami [...]

Czytaj dalej...

25.05.2018 r. - Zasiedlenie przenoszonych gniazd bocianich

[25.05.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5, Wykonawca odc. 2 (Dworzysko-Aleksandrowo), w ramach kompensacji przyrodniczej określonej na podstawie wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  decyzji derogacyjnych, przeniósł dwa gniazda bociana białego. [...]

Czytaj dalej...

16.05.2018 r. - Badania płytą dynamiczną

[16.05.2018] Na odcinku  drugim, drogi ekspresowej S5 wykonywane są badania płytą dynamiczną. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwa jest ocena nośności, [...]

Czytaj dalej...

09.05.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[09.05.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na potrzeby związane z demontażem słupów oświetleniowych w ciągu drogi DK nr 5 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu.  [...]

Czytaj dalej...

09.05.2018 r. - Utrudnienia w ruchu ul. Szkolna

[09.05.2018] Na potrzeby budowy drogi krajowej S5 w dniu  15.05.2018 r. zostanie zamknięty odcinek ul. Szkolnej w Aleksandrowie - wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu (do odwołania) [...]

Czytaj dalej...

30.04.2018 r. - Postęp prac na budowie

[30.04.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Borówno, Niewieścin oraz Gruczno, Wykonawca prowadzi prace [...]

Czytaj dalej...

27.04.2018 r. - Wykup pozostałych, położonych poza pasem drogowym S5, cześci nieruchomości (resztówki)

[27.04.2018] Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, [...]

Czytaj dalej...

26.04.2018 r. - Pierwsze blachy faliste na obiekcie w Niewieścinie

[26.04.2018 r.] W miejscowości Niewieścin (km 12+599) trwają prace związane z budową obiektu typu: górne przejście dla zwierząt [...]

Czytaj dalej...

19.04.2018 r. - Prace w branży elektrycznej

[19.04.2018 r.] Na długości całego odcinka 2. - Dworzysko-Aleksandrowo, w związku z budową drogi ekspresowej S5, prowadzone są prace polegające na przebudowie sieci energetycznych [...]

Czytaj dalej...

11.04.2018 r. - WD2-7 -  WĘZEŁ BYDGOSZCZ PÓŁNOC

[11.04.2018r.] W ramach prowadzonej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5, na odcinku 2. – w miejscowości Borówno powstanie obiekt mostowy – Węzeł Bydgoszcz Północ [...]

Czytaj dalej...

05.04.2018 r. - Postęp prac na budowie

[05.04.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo Wykonawca wykonuje prace związane z porządkowaniem terenu po przeprowadzonym karczowaniu [...]

Czytaj dalej...