Aktualności

10.12.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 11.12.2018 r.

[10.12.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 11.12.2018 r., na potrzeby budowy obiektu inżynierskiego WD2-5, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. [...]

Czytaj dalej...

04.12.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - grudzień

[04.12.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

03.12.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 04.12.2018 r. – 07.12.2018 r.

[03.12.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 04.12.2018 r. – 07.12.2018 r.,  na potrzeby montażu barier ochronnych stalowych, wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. [...]

Czytaj dalej...

28.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 29.11.2018 r. – 03.12.2018 r.

[28.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 29.11.2018 r. – 03.12.2018 r. na czas wykonania robót bitumicznych na bypassach [...]

Czytaj dalej...

27.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu 26-30.11.2018

[27.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach od 26.11.2018 r. do 30.11.2018 r., na czas montażu stalowych barier drogowych w km DK5 [...]

Czytaj dalej...

20.11.2018 r. - Postęp prac na budowie

[20.11.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkowo, Zbrachlin, Kusowo, Trzeciwiec [...]

Czytaj dalej...

13.11.2018 r. - Wizyta studyjna na budowie

[13.11.2018] W dniu 09 listopada 2018 r. o godz. 12:00 rozpoczęła się wizyta studyjna na budowę drogi ekspresowej S-5 z udziałem przedstawicieli [...]

Czytaj dalej...

08.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[08.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 13.11.2018 r. na potrzeby funkcjonowania wyjazdu z budowy [...]

Czytaj dalej...

06.11.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[06.11.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. [...]

Czytaj dalej...

05.11.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[05.11.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 08.11.2018 r. na czas budowy obiektu inżynierskiego WD2-4, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

31.10.2018 r. - Postęp prac - obiekty mostowe

[31.10.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 „Dworzysko – Aleksandrowo” znajdować się będzie 11 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią się [...]

Czytaj dalej...

23.10.2018 r. - Podwykonawcy

[23.10.2018 r.] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami. [...]

Czytaj dalej...

15.10.2018 r. - Postęp prac na budowie

[22.08.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkow, Zbrachlin, Niewieścin, Kusowo, Gądecz, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...

11.10.2018 r. - Przełączenie rurociągu gazu - metoda Williamsona

[11.10.2018] Wykonawca odcinka 2 Dworzysko-Aleksandrowo, w związku z budową drogi ekspresowej S5, przystąpił do przepięcia gazociągu [...]

Czytaj dalej...

09.10.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[09.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 10.10.2018 r. – 12.10.2018 r., na czas montażu stalowych barier ochronnych, w Grucznie (km 9+300-9+600) oraz w Luszkowie (km 13+700-14+100) wprowadzona zostanie tymczasowa [...]

Czytaj dalej...

05.10.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[05.10.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami. [...]

Czytaj dalej...

03.10.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[03.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 04.10.2018 r. - 06.10.2018 r., wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu na roboty związane z odświeżeniem oznakowania poziomego – barwy żółtej. [...]

Czytaj dalej...

01.10.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[01.10.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 02.10.2018 r. - 05.10.2018 r., na potrzeby wykonania robót bitumicznych w ramach objazdu obietku WD2-7 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

28.09.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[28.09.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 01.10.2018 r.-02.10.2018 r., na czas montażu stalowych barier drogowych w km DK5 9+300-9+600 oraz 13+700-14+100 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

24.09.2018 r. - Mobilna wytwórnia mieszanek mineralnych typu „MOBILMISTO 150”

[24.09.2018 r.] Na potrzeby prac wykonywanych na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, w miejscowości Kozłowo (km 17+500 odc. 1) ustawiono wspólną, dla odcinka Nowe Marzy – Dworzysko i Dworzysko -  Aleksandrowo, mobilną wytwórnię mieszanek mineralnych [...]

Czytaj dalej...

17.09.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[17.09.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 18.09.2018 r., na czas budowy obiektu inżynierskiego WD2-5, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu [...]

Czytaj dalej...

11.09.2018 r. - Kładki dla pieszych

[11.09.2018] W miejscowościach Luszkowo i Trzeciewiec trwają prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie kładek dla pieszych [...]

Czytaj dalej...

10.09.2018 r. - Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[10-09-2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania [...]

Czytaj dalej...

04.09.2018 r. - Igłofiltry na budowie

[04.09.2018] W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia wykopu, przy budowie przepustu PHE1c w Grucznie, Wykonawca zainstalował zestaw igłofiltrów [...]

Czytaj dalej...

29.08.2018 r. - Podwykonawcy

[29.08.2018] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

22.08.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[22.08.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 23-24.08.2018 r., na czas malowania oznakowania poziomego, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

22.08.2018 r. - Postęp prac na budowie

[22.08.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkow, Zbrachlin, Niewieścin, Kusowo, Gądecz, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...

14.08.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[14.08.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 18-19.08.2018 r., na czas Festiwalu Smaku w Grucznie, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

06.08.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[06.08.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniau 09.08.2018 r., na czas budowy obiektu inżynierskiego PZ2-7a, wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu [...]

Czytaj dalej...

03.08.2018 r. - Kolejne spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[03.08.2018 r.] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania pomiędzy [...]

Czytaj dalej...

31.07.2018 r. - Ekshumacje żołnierzy niemieckich przy DK5

[31.07.2018 r. ] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Dworzysko – Aleksandrowo,  zakończono ekshumacje żołnierzy niemieckich [...]

Czytaj dalej...

26.07.2018 r. - Potężne wsparcie unijne na budowę kolejnego odcinka S5

[26.07.2018 r.] Ponad miliard złotych dofinansowania z UE otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi S5 pomiędzy Bydgoszczą a miejscowością Nowe Marzy [...]

Czytaj dalej...

24.07.2018 r. - Powtórny pochówek żołnierzy

[24.07.2018 r.] Dnia 24.07.2018 r. o godzinie 12:00 na cmentarzu wojennym we Włókach odbył się powtórny pochówek poległych żołnierzy [...]

Czytaj dalej...

16.07.2018 r. - Prace na przepustach

[16.07.2018 r.] Wykonawca inwestycji pod nazwą Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km, równolegle z pozostałymi pracami, prowadzi prace nad budową przepustów [...]

Czytaj dalej...

10.07.2018 r. - Podwykonawcy

[10.07.2018] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

06.07.2018 r. - Spotkania pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami

[06-07-2018] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje [...]

Czytaj dalej...

03.07.2018 r. - Postęp prac na budowie

[03.07.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Zbrachlin, Niewieścin, Trzeciewiec, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...