Archiwum aktualności

2018

27.06.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[27.06.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 29.06.2018 r. – 30.06.2018 r. na czas montażu stalowych barier drogowych celem zabezpieczenia głębokich wykopów wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

25.06.2018 r. - Postęp prac - obiekty mostowe

[25.06.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 „Dworzysko – Aleksandrowo” znajdować się będzie 11 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią się KDP (kładki dla pieszych), PZ (przejścia dla zwierząt), WD (wiadukty drogowe) oraz WS (wiadukt drogowy w ciągu trasy głównej). [...]

Czytaj dalej...

20.06.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[20.06.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniach 25.06.2018 r. – 02.07.2018 r. na potrzeby wyjazdów z budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

11.06.2018 r. - Podwykonawcy

[11.06.2018] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

05.06.2018 r. - Postęp prac na budowie

[05.06.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Zbrachlin, Trzeciewiec, Włóki, Borówno, Luszkowo, Niewieścin i Gądecz Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową [...]

Czytaj dalej...

29.05.2018 r. - Spotkania z podwykonawcami

[29.05.2018] GDDKiA O/Bydgoszcz, mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe, organizuje spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami, dostawcami, usługodawcami [...]

Czytaj dalej...

25.05.2018 r. - Zasiedlenie przenoszonych gniazd bocianich

[25.05.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5, Wykonawca odc. 2 (Dworzysko-Aleksandrowo), w ramach kompensacji przyrodniczej określonej na podstawie wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  decyzji derogacyjnych, przeniósł dwa gniazda bociana białego. [...]

Czytaj dalej...

16.05.2018 r. - Badania płytą dynamiczną

[16.05.2018] Na odcinku  drugim, drogi ekspresowej S5 wykonywane są badania płytą dynamiczną. Dzięki wykorzystaniu tej metody możliwa jest ocena nośności, [...]

Czytaj dalej...

09.05.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[09.05.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 na potrzeby związane z demontażem słupów oświetleniowych w ciągu drogi DK nr 5 wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu.  [...]

Czytaj dalej...

09.05.2018 r. - Utrudnienia w ruchu ul. Szkolna

[09.05.2018] Na potrzeby budowy drogi krajowej S5 w dniu  15.05.2018 r. zostanie zamknięty odcinek ul. Szkolnej w Aleksandrowie - wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu (do odwołania) [...]

Czytaj dalej...

30.04.2018 r. - Postęp prac na budowie

[30.04.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Borówno, Niewieścin oraz Gruczno, Wykonawca prowadzi prace [...]

Czytaj dalej...

27.04.2018 r. - Wykup pozostałych, położonych poza pasem drogowym S5, cześci nieruchomości (resztówki)

[27.04.2018] Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, [...]

Czytaj dalej...

26.04.2018 r. - Pierwsze blachy faliste na obiekcie w Niewieścinie

[26.04.2018 r.] W miejscowości Niewieścin (km 12+599) trwają prace związane z budową obiektu typu: górne przejście dla zwierząt [...]

Czytaj dalej...

19.04.2018 r. - Prace w branży elektrycznej

[19.04.2018 r.] Na długości całego odcinka 2. - Dworzysko-Aleksandrowo, w związku z budową drogi ekspresowej S5, prowadzone są prace polegające na przebudowie sieci energetycznych [...]

Czytaj dalej...

11.04.2018 r. - WD2-7 -  WĘZEŁ BYDGOSZCZ PÓŁNOC

[11.04.2018r.] W ramach prowadzonej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5, na odcinku 2. – w miejscowości Borówno powstanie obiekt mostowy – Węzeł Bydgoszcz Północ [...]

Czytaj dalej...

05.04.2018 r. - Postęp prac na budowie

[05.04.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo Wykonawca wykonuje prace związane z porządkowaniem terenu po przeprowadzonym karczowaniu [...]

Czytaj dalej...

28.03.2018 r. - Budowa przejścia dla zwierząt w m. Niewieścin

[28.03.2018 r.] W miejscowości Niewieścin (km 12+599) trwają prace związane z budową obiektu typu: górne przejście dla zwierząt [...]

Czytaj dalej...

22.03.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[22.03.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki drzew w ciągu DK5 [...]

Czytaj dalej...

21.03.2018 r. - MOP i OUD przy drodze ekspresowej na odc. 2.

[21.03.2018] Wykonawca w ramach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej s5 będzie również realizował budowę MOP-ów, czyli Miejsc Obsługi Podróżnych [...]

Czytaj dalej...

15.03.2018 r. - Podsumowanie "przerwy zimowej"

[15.03.2018 r.] 15 marca 2018 roku skończyła się obowiązująca na budowie „przerwa zimowa”. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, Wykonawca odcinka 2. Drogi ekspresowej S5 Dworzysko – Aleksandrowo, przez ostatnie trzy miesiące, prowadził wiele prac w różnych branżach [...]

Czytaj dalej...

08.03.2018 r. - Podwykonawcy

[08.03.2018] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami [...]

Czytaj dalej...

05.03.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[05.03.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 informujemy o planowanym wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na czas wycinki drzew w ciągu DK5 [...]

Czytaj dalej...

28.02.2018 r. - Ochrona środowiska - przenoszenie gniazd bocianich

[28.02.2018] W ramach prowadzonej budowy drogi ekspesowej, Wykonawca odc. 2 (Dworzysko-Aleksandrowo) zobowiązany jest do realizacji działań, w ramach kompensacji przyrodniczej [...]

Czytaj dalej...

23.02.2018 r. - Ćwiczenia strażaków - Borówno 22.02.2018

[23.02.2018] W budynkach przeznaczonych do rozbiórki, w ramach budowy drogi ekspresowej S5, strażacy prowadzili kolejne ćwiczenia [...]

Czytaj dalej...

20.02.2018 r. - Ochrona środowiska - skrzynki lęgowe

[20.02.2018] W ramach prowadzonej Inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest do realizacji decyzji derogacyjnych, wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy [...]

Czytaj dalej...

12.02.2018 r. - Utrudnienia w ruchu od 02.03.2018 r.

[12.02.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 02.03.2018 r., na potrzeby zabezpieczenia wyjazdów z budowy, w okolicy miejscowości [...]

Czytaj dalej...

06.02.2018 r. - Cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich w Niewieścinie

[06.02.2018] Na początku grudnia 2017 r. zakończyły się archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe w granicach odcinka nr 2 realizowanej inwestycji. Bez wątpienia najciekawszego odkrycia dokonano w okolicach miejscowości Niewieścin [...]

Czytaj dalej...

02.02.2018 r. - Ćwiczenia strażaków - Zbrachlin 02.02.2018

[02.02.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na terenie budowy drogi ekspresowej S5 (m. Zbrachlin), służby Państwowej Straży Pożarnej prowadziły ćwiczenia ratownicze [...]

Czytaj dalej...

29.01.2018 r. - Postęp prac na budowie

[29.01.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane z [...]

Czytaj dalej...

26.01.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[26.01.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5, w dniu 30.01.2018 r., na potrzeby zabezpieczenia wyjazdów z budowy [...]

Czytaj dalej...

25.01.2018 r. - Ćwiczenia strażaków - Zbrachlin 25.01.2018

[25.01.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na terenie budowy drogi ekspresowej S5 (m. Zbrachlin), służby Państwowej Straży Pożarnej prowadziły ćwiczenia ratownicze[...]

Czytaj dalej...

22.01.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[22.01.2018] Na potrzeby budowy drogi krajowej S5 w dniu 26.01.2018 r. zostanie zamknięty odcinek drogi DP1506C w kierunku miejscowości Gądecza - wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu (do odwołania) [...]

Czytaj dalej...

19.01.2018 r. - Ograniczenie prawa do nieruchomości

[19.01.2018] Mając na uwadze rozpoczęte prace budowlane związanych z budową drogi S-5 pragniemy poinformować, iż realizacja inwestycji wymaga wejścia i przeprowadzenia prac na nieruchomościach położonych poza pasem drogowym [...]

Czytaj dalej...

16.01.2018 r. - Ćwiczenia Strażaków

[16.01.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na trasie przyszłej drogi ekspresowej, strażacy prowadzili ćwiczenia ratownicze.

Czytaj dalej...

10.01.2018 r. - Utrudnienia w ruchu

[10.01.2018] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 16.01.2018 r. na potrzeby budowy obiektu mostowego PZ2-3a w okolicy miejscowości Trzeciewiec (km 12+660) wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu [...]

Czytaj dalej...

03.01.2018 r. - Rozbiórka budynków

[03.01.2018] Na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5 – na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo,  Wykonawca, przy użyciu specjalistycznego sprzętu [...]

Czytaj dalej...


2017

28.12.2017 r. - Postęp prac na budowie

[28.12.2017] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane [...]

Czytaj dalej...

20.12.2017 r. - Zakończono przenoszenie pachnicy dębowej

[20.12.2017] Wykonawca oraz firma pełniąca nadzór przyrodniczy na odc. 2 S5 Dworzysko-Aleksandrowo zakończyła działania związane z przemieszczeniem pachnicy dębowej [...]

Czytaj dalej...

15.12.2017 r. - Podsumowanie prac na budowie - rok 2017

[15.12.2017] Wykonawca po uzyskaniu Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) wydanego w dniu 30.06.2017 r. przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął prace na budowie [...]

Czytaj dalej...

12.12.2017 r. - Sondowanie statycze

[12.12.2017] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 (Dworzysko-Aleksandrowo) w okolicy miejscowości Gruczno prowadzone jest sondowanie statyczne [...]

Czytaj dalej...

06.12.2017 r. - Urtudnienia w ruchu

[06.12.2017] W związku z budową drogi ekspresowej S5 w dniu 08.12.2017 r. na potrzeby wyjazdów z budowy wprowadzona zostanie czasowa organizacji ruchu. [...]

Czytaj dalej...

01.12.2017 r. - Postęp prac na budowie - obiekty mostowe

[01.12.2017] Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie PZ2-7a, który znajduje się na węźle Aleksandrowo. Obiekt ten powstaje w miejscu wzmożonej migracji zwierząt [...]

Czytaj dalej...

21.11.2017 r. - Postęp prac na budowie

[21.11.2017] Na budowie drogi S5, na odcinku 2 Dworzysko - Aleksandrowo, prowadzone jest porządkowanie terenu po pracach z poprzednich tygodni [...]

Czytaj dalej...

17.11.2017 r. - Postęp prac na budowie

[27.10.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, na długości całej trasy prowadził prace polegające na usuwaniu kolizji poprzez układanie kabli telekomunikacyjnych [...]

Czytaj dalej...

07.11.2017 r. - Ostateczność decyzji ZRID

[07.11.2017 r.]W dniu 06.11.2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa  wydał obwieszczenie o wydaniu decyzji, w której rozstrzygnięto procedowane odwołania [...]

Czytaj dalej...

03.11.2017 r. - Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe

[03.11.2017] W granicach odcinka nr 2 realizowanej inwestycji od końca sierpnia 2017 roku trwają archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. [...]

Czytaj dalej...

02.11.2017 r. - Utrudnienia w ruchu

[02.11.2017] W związku z budową drogi S5 w dniu 03.11.2017 r. o godz. 8:00 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu [...]

Czytaj dalej...

27.10.2017 r. - Postęp prac na budowie

[27.10.2017]  Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 prowadzone są prace związane z porządkowaniem terenu [...]

Czytaj dalej...

09.10.2017 r. - Postęp prac na budowie

[09.10.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził prace związane z odhumusowaniem [...]

Czytaj dalej...

02.10.2017 r. - Utrudnienia w ruchu

[02.10.2017] W związku z budową drogi S5 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas wycinki drzew w ciągu drogi krajowej nr 5 w lokalizacji i dniach [...]

Czytaj dalej...

25.09.2017 r. - Utrudnienia w ruchu

[25.09.2017] W związku z budową drogi S5 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas wycinki drzew w ciągu drogi krajowej nr 5 w lokalizacji i dniach [...]

Czytaj dalej...

14.09.2017 r. - Informacje o przejmowaniu nieruchomości

[14.09.2017] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed protokolarnym przejęciem  od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem [...]

Czytaj dalej...

11.09.2017 r. - Prace na budowie

[11.09.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził prace związane z odhumusowaniem, czyli usunięciem warstwy organicznej ziemi. Prace przygotowawcze wykonywane są przy wykorzystaniu [...]

Czytaj dalej...

06.09.2017 r. - Wykopaliska archeologiczne

[06.09.2017] Na odcinku 2 drogi S5 prowadzone są obecnie archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe.[...]

Czytaj dalej...

28.08.2017 r. - Przenoszenie Pachnicy Dębowej

[28.08.2017] Wykonawca oraz firma pełniąca nadzór przyrodniczy na odc. 2 S5 Dworzysko-Aleksandrowo dnia 28.08.2017 r. o godzinie 8:00 rozpoczęli działania związane z translokacją siedlisk Pachnicy Dębowej – gatunek dużego chrząszcza [...]

Czytaj dalej...

22.08.2017 r. - Stawianie tymczasowych płotków herpetologicznych

[22.08.2017] W dniu 14.08.2017 r. Nadzór przyrodniczy rozpoczął prace związane ze stawianiem tymczasowych płotków herpetologicznych [...]

Czytaj dalej...

18.08.2017 r. - Aktualny postęp prac

[18.08.2017] Wykonawca, prowadzi prace polegające na przygotowaniu podłoża [...]

Czytaj dalej...

19.07.2017 r. - Prace początkowe

W dniu 18.07.2017 r. Wykonawca robót w ramach prac przygotowawczych [...]

19.07.2017 r. - Oświadczenie o wydaniu nieruchomości

Zamieszczamy dla Państwa druk, stanowiący Oświadczenie o wydaniu nieruchomości. [...]

06.07.2017 r. - Przekazanie placu budowy

Dnia 06.07.2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji [...]

03.07.2017 r. - ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Dnia 30.06.2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) [...]

07.06.2017 r. - Przenoszenie mrowisk

W dniu 31.05.2017 r., w okolicach Aleksandrowa,  Wykonawca zgodnie z otrzymaną decyzją derogacyjną rozpoczął prace związane z translokacją mrowisk [...]

05.05.2017 r. - Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28.04.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 2 Dworzysko  – Aleksandrowo uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.211.2016.KŚ.8) [...]

Czytaj dalej...

21.04.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 20.04.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał dwa obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć [...]

Czytaj dalej...

03.04.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 31.03.2017 r. Wójt Gminy Pruszcz, wydał decyzję nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa: DN150 i DN200 [...].

Czytaj dalej...

03.02.2017 r. - Inwentaryzacja budynków

Wykonawca tj. firma Impresa Pizzarotti & C.SpA przystąpiła do Inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Inwentaryzowane będą budynki znajdujące się w odległości ok. 50m od linii rozgraniczającej inwestycji.

2016

 

01.12.2016 r. - Przystąpienie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


04.11.2016 r. - Wszczęcie postępowania administracyjnego

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


12.08.2016 r. - Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 11 sierpnia 2016 roku firma Pizzarotti - Wykonawca odcinka drogi ekspresowej S5 Dworzysko (bez węzła) - Aleksandrowo (z węzłem) złożył wniosek do Wojewody o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

23.06.2016 r. - Ruszają Mobilne Punkty Informacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, GDDKIA w Bydgoszczy uruchamia w gminach, znajdujących się na trasie przebiegu odcinka 2 (Dworzysko – Aleksandrowo) drogi ekspresowej S-5, Mobilne Punkty Informacyjne.

15.05.2016 r. - Prace środowiskowe w kwietniu 2016

Na obszarze realizacji inwestycji licznie występują wszystkie charakterystyczne dla regionu i stwierdzone w raporcie OOŚ gatunki chronione. Wszystkie wczesne gatunki płazów występujące w okolicy inwestycji zakończyły już lęgi...

05.05.2016 r. - Decyzja Marszałka w sprawie projektu robót geologicznych

W dniu 29.04.2016 r. przekazana została decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierajca opracowanie pt.: "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia...


01.03.2016 r. - Wykupy gruntów pod drogę S5 - INFORMATOR

Na stronie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawił się informator dotyczący wykupu gruntów pod drogę S5..


15.02.2016r. - Pomiary na potrzeby aktualizacji prognoz ruchu

W związku z koniecznością aktualizacji prognoz ruchu dla potrzeb zadania "Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego", w dniu 8.02.2016r. w wybranych lokalizacjach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych rozpoczęły się uzupełniające badania ruchu drogowego, które trwać będą do dnia 29.02.2016r..

2015


8.12.2015r. - Wejście geodetów w teren

W dniu 8 grudnia 2015r. nastąpiło zgłoszenie prac geodezyjnych dotyczące zamówienia publicznego pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe-Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4km. 

13.11.2015r. - Zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór

W dniu 13 listopada 2015r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem". Na odcinku 2 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o dł. ok. 22,4 km nadzór sprawować będzie firma AECOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

12.10.2015r. - Zawarcie umowy na projekt i budowę

W dniu 12 października 2015r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na zaprojektowanie
i budowę odcinka 2 drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o dł. ok. 22,4 km...