Archiwum aktualności

2017

 

09.10.2017 r. - Postęp prac na budowie

[09.10.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził prace związane z odhumusowaniem [...]

Czytaj dalej...

02.10.2017 r. - Utrudnienia w ruchu

[02.10.2017] W związku z budową drogi S5 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas wycinki drzew w ciągu drogi krajowej nr 5 w lokalizacji i dniach [...]

Czytaj dalej...

25.09.2017 r. - Utrudnienia w ruchu

[25.09.2017] W związku z budową drogi S5 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na czas wycinki drzew w ciągu drogi krajowej nr 5 w lokalizacji i dniach [...]

Czytaj dalej...

14.09.2017 r. - Informacje o przejmowaniu nieruchomości

[14.09.2017] Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed protokolarnym przejęciem  od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym bądź budynkiem [...]

Czytaj dalej...

11.09.2017 r. - Prace na budowie

[11.09.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził prace związane z odhumusowaniem, czyli usunięciem warstwy organicznej ziemi. Prace przygotowawcze wykonywane są przy wykorzystaniu [...]

Czytaj dalej...

06.09.2017 r. - Wykopaliska archeologiczne

[06.09.2017] Na odcinku 2 drogi S5 prowadzone są obecnie archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe.[...]

Czytaj dalej...

28.08.2017 r. - Przenoszenie Pachnicy Dębowej

[28.08.2017] Wykonawca oraz firma pełniąca nadzór przyrodniczy na odc. 2 S5 Dworzysko-Aleksandrowo dnia 28.08.2017 r. o godzinie 8:00 rozpoczęli działania związane z translokacją siedlisk Pachnicy Dębowej – gatunek dużego chrząszcza [...]

Czytaj dalej...

22.08.2017 r. - Stawianie tymczasowych płotków herpetologicznych

[22.08.2017] W dniu 14.08.2017 r. Nadzór przyrodniczy rozpoczął prace związane ze stawianiem tymczasowych płotków herpetologicznych [...]

Czytaj dalej...

18.08.2017 r. - Aktualny postęp prac

[18.08.2017] Wykonawca, prowadzi prace polegające na przygotowaniu podłoża [...]

Czytaj dalej...

19.07.2017 r. - Prace początkowe

W dniu 18.07.2017 r. Wykonawca robót w ramach prac przygotowawczych [...]

19.07.2017 r. - Oświadczenie o wydaniu nieruchomości

Zamieszczamy dla Państwa druk, stanowiący Oświadczenie o wydaniu nieruchomości. [...]

06.07.2017 r. - Przekazanie placu budowy

Dnia 06.07.2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Wykonawcy plac budowy dla Inwestycji [...]

03.07.2017 r. - ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Dnia 30.06.2017 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) [...]

07.06.2017 r. - Przenoszenie mrowisk

W dniu 31.05.2017 r., w okolicach Aleksandrowa,  Wykonawca zgodnie z otrzymaną decyzją derogacyjną rozpoczął prace związane z translokacją mrowisk [...]

05.05.2017 r. - Postanowienie RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 28.04.2017 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dla odcinka 2 Dworzysko  – Aleksandrowo uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił następujące warunki tej realizacji (znak WOO.4242.211.2016.KŚ.8) [...]

Czytaj dalej...

21.04.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 20.04.2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał dwa obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć [...]

Czytaj dalej...

03.04.2017 r. - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W dniu 31.03.2017 r. Wójt Gminy Pruszcz, wydał decyzję nr 1/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia MOP 8,4 MPa: DN150 i DN200 [...].

Czytaj dalej...

03.02.2017 r. - Inwentaryzacja budynków

Wykonawca tj. firma Impresa Pizzarotti & C.SpA przystąpiła do Inwentaryzacji budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Inwentaryzowane będą budynki znajdujące się w odległości ok. 50m od linii rozgraniczającej inwestycji.

2016

 

01.12.2016 r. - Przystąpienie do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.


04.11.2016 r. - Wszczęcie postępowania administracyjnego

W Biuletynie Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zamieszczono obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.


12.08.2016 r. - Złożenie wniosku o ZRID

W dniu 11 sierpnia 2016 roku firma Pizzarotti - Wykonawca odcinka drogi ekspresowej S5 Dworzysko (bez węzła) - Aleksandrowo (z węzłem) złożył wniosek do Wojewody o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID).

23.06.2016 r. - Ruszają Mobilne Punkty Informacyjne

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, GDDKIA w Bydgoszczy uruchamia w gminach, znajdujących się na trasie przebiegu odcinka 2 (Dworzysko – Aleksandrowo) drogi ekspresowej S-5, Mobilne Punkty Informacyjne.

15.05.2016 r. - Prace środowiskowe w kwietniu 2016

Na obszarze realizacji inwestycji licznie występują wszystkie charakterystyczne dla regionu i stwierdzone w raporcie OOŚ gatunki chronione. Wszystkie wczesne gatunki płazów występujące w okolicy inwestycji zakończyły już lęgi...

05.05.2016 r. - Decyzja Marszałka w sprawie projektu robót geologicznych

W dniu 29.04.2016 r. przekazana została decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawierajca opracowanie pt.: "Projekt robót geologicznych dla uzupełnienia...


01.03.2016 r. - Wykupy gruntów pod drogę S5 - INFORMATOR

Na stronie bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawił się informator dotyczący wykupu gruntów pod drogę S5..


15.02.2016r. - Pomiary na potrzeby aktualizacji prognoz ruchu

W związku z koniecznością aktualizacji prognoz ruchu dla potrzeb zadania "Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego", w dniu 8.02.2016r. w wybranych lokalizacjach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych rozpoczęły się uzupełniające badania ruchu drogowego, które trwać będą do dnia 29.02.2016r..

2015


8.12.2015r. - Wejście geodetów w teren

W dniu 8 grudnia 2015r. nastąpiło zgłoszenie prac geodezyjnych dotyczące zamówienia publicznego pn.: "Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe-Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części: Część 2 Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,4km. 

13.11.2015r. - Zawarcie umowy na zarządzanie i nadzór

W dniu 13 listopada 2015r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na „Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem". Na odcinku 2 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o dł. ok. 22,4 km nadzór sprawować będzie firma AECOM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

12.10.2015r. - Zawarcie umowy na projekt i budowę

W dniu 12 października 2015r. w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisana została umowa na zaprojektowanie
i budowę odcinka 2 drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o dł. ok. 22,4 km...