Ćwiczenia służb - mas5ówka 2022

[25.04.2022 r.] W dniu 25.04.2022 r. o godz. 10:00 w miejscowości Kusowo, na niemal gotowym odcinku drogi ekspresowej S5, odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych.

Scenariusz zakładał katastrofę komunikacyjną, w której udział brały trzy samochody i autobus. Autobus wiozący studentów wjechał w auto dostawcze przewożące chemikalia oraz druty zbrojeniowe. W wyniku wypadku przewożone materiały raniły uczestników zdarzenia i stanowiły bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia. Część pasażerów pozostała zakleszczona w pojazdach.

W wypadku poszkodowanych było ok. 20 osób. Wśród nich znajdowały się osoby poparzone w wyniku pożaru, ze złamaniami otwartymi, powierzchownymi otarciami, a także osoby w ciężkim stanie z poważnymi urazami. Wobec każdego należało zastosować odpowiednie procedury i podjąć stosowne działania.

Inscenizacja celowo przewidziała szereg utrudnień i sytuacji problematycznych, by móc sprawdzić w praktyce jak największą ilość obowiązujących zasad postępowania oraz przetestować koordynację działań odpowiednich służb. Przećwiczenie procedur związanych z wypadkiem masowym dało służbom możliwość zrealizowania scenariusza, w którym kluczowe było szybkie i sprawne reagowanie na zdarzenie drogowe.

W ćwiczeniu udział wzięły jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego wraz z załogą śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozorantami byli studenci Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.