Ćwiczenia strażaków

[16.01.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na trasie przyszłej drogi ekspresowej, strażacy prowadzili ćwiczenia ratownicze.

Podczas kontrolowanego pożaru sprawdzono kierunek i siłę rozprzestrzeniania się ognia, monitorowano miejsca gromadzenia się niebezpiecznych gazów i dymu oraz szybkość rozkładu materiałów pod wpływem wysokich temperatur.

Dodatkowo ćwiczono zabezpieczenie budynku z zewnątrz, sprawdzono wpływ świeżego powietrza na rozprzestrzenianie się ognia w poszczególnych pomieszczeniach oraz wytrzymałość konstrukcji budynku na napór polewanej wody.

W szkoleniu brało udział 20 strażaków wchodzących w skład KP PSP w Świeciu. Niebawem planowane są kolejne szkolenia, tym razem dla grupy poszukiwawczo-ratowniczej, która poznawać będzie techniki poszukiwania ludzi przysypanych gruzami oraz zabezpieczenia konstrukcji budynku przy pomocy podpór i stempli.