Ćwiczenia strażaków - Zbrachlin 02.02.2018

[02.02.2018] W opuszczonym i przygotowanym do rozbiórki budynku, na terenie budowy drogi ekspresowej S5 (m. Zbrachlin), służby Państwowej Straży Pożarnej prowadziły ćwiczenia ratownicze.

Uczestnikami prowadzonych działań były grupy SGPR Chełmża oraz SGRT Toruń (funkcjonująca na bazie JRG 1 Toruń i JRG Świecie).

Budynki znajdujące się w Zbrachlinie, powiat świecki, wykorzystane zostały do wspólnych działań w trakcie których ćwiczono rozpoznanie miejsca zdarzenia oraz jego otoczenie. Niezmiernie istotne w tych warunkach było także dokonanie oceny stanu konstrukcji, zwracając szczególną uwagę na jej stabilność.

Jednym z etapów ćwiczeń było zabezpieczenie wejścia do budynku (stemple) – w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa ratowników prowadzących działania i ewakuacji poszkodowanych, a następnie wyburzenie ścian w celu dostania się do poszczególnych pomieszczeń budynku.