Dane ogólne

Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części:

Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km."

 Numer Kontraktu:

 

   GDDKiA-O/BY-D-3-58/cz.-2014/I-4-2811-2014

 Wartość Kontraktu:   583 377 261,00 zł

Przewidywane lata realizacjiKontraktu:   2020 - 2022

 Data rozpoczęcia Kontraktu:

 

   12.10.2015

Data zakończenia Kontraktu:

   22 miesięce od daty zawarcia kontraktu; 

   Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)


Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów.

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl; korespondencja_S5@gddkia.gov.pl;
 
Konsultant

Aecom Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Tel.: +48 22 427 37 00
Fax.: +48 22 427 37 01
E-mail: warsaw@aecom.com
Biuro Konsultanta
Aecom Polska Sp z o.o.
ul. Centralna 2x
86-031 Osielsko
Tel.: +48 52 321 36 87
E-mail: s5.bydgoszcz@aecom.com

Wykonawca Robót

Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Lider)
Kobylarnia 8
86-061 Brzoza
tel: +48 52 381 04 28
e-mail: pbdim@kobylarnia.pl
 
MIRBUD S.A. (Partner)
ul. Unii Europejskiej 18
96-100  Skierniewice
tel: +48 46 833 98 28
e-mail: sekretariat@mirbud.pl
 
Biuro Wykonawcy Robót 
ul. Główna 51A
86-120 Pruszcz
 
e-mail: biuro.s5odc2@kobylarnia.pl