Dane ogólne

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiegoz podziałem na 3 częsci: Cześć2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

 

 Numer Kontraktu:


 GDDKiA-O/BY-D-3-58/cz.-2014/I-4-2811-2014

 Wartość Kontraktu:


409 760 779,95 zł

Przewidywane lata realizacji Kontraktu:


2015 - 2019

 Data rozpoczęcia Kontraktu:


 12.10.2015

Data zakończenia Kontraktu:


 37 miesięcy od daty zawarcia kontraktu; aneks do 18.11.2019

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe ( tj. od 15 grudnia do 15 marca)

 

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów.

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl; korespondencja_S5@gddkia.gov.pl;

 

Konsultant

Aecom Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Tel.: +48 22 427 37 00
Fax.: +48 22 427 37 01
E-mail: warsaw@aecom.com

Biuro Konsultanta
Aecom Polska Sp z o.o.
ul. Centralna 2x
86-031 Osielsko
Tel.: +48 52 321 36 87
E-mail: s5.bydgoszcz@aecom.com

 

Wykonawca Robót

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.,
Via A.M. Adorni,
1 Parma 43121, Włochy

Biuro Budowy

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.,
ul. Gen. J. Hallera 5a
86-100 Świecie

Tel.: +48 605 500 367, 52 510 80 91
fax: +48 22 247 83 88
e-mail: sekretariat_S5_sec2@pizzarotti.it