Dane ogólne

Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiegoz podziałem na 3 częsci: Cześć2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km.

 

 Numer Kontraktu:


 GDDKiA-O/BY-D-3-58/cz.-2014/I-4-2811-2014

 Wartość Kontraktu:


409 760 779,95 zł

Przewidywane lata realizacji Kontraktu:


2015 - 2019

 Data rozpoczęcia Kontraktu:


 12.10.2015

Data zakończenia Kontraktu:


 37 miesięcy od daty zawarcia kontraktu; 

Zgodnie z aneksem do umowy termin zakończenia Kontraktu ustalono na dzień 18.11.2019 r.

Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe ( tj. od 15 grudnia do 15 marca)

 

Daty wymienione na stronie projektu wynikają z zawartych umów.

 

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowany przez:

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6; 85-085 Bydgoszcz 
tel.: + 48 52 323 45 00 
e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl; korespondencja_S5@gddkia.gov.pl;

 

Konsultant

Aecom Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
Tel.: +48 22 427 37 00
Fax.: +48 22 427 37 01
E-mail: warsaw@aecom.com

Biuro Konsultanta
Aecom Polska Sp z o.o.
ul. Centralna 2x
86-031 Osielsko
Tel.: +48 52 321 36 87
E-mail: s5.bydgoszcz@aecom.com

 

Wykonawca Robót

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.,
Via A.M. Adorni,
1 Parma 43121, Włochy

Biuro Budowy

Impresa Pizzarotti & C.S.p.A.,
ul. Gen. J. Hallera 5a
86-100 Świecie

Tel.: +48 605 500 367, 52 510 80 91
fax: +48 22 247 83 88
e-mail: sekretariat_S5_sec2@pizzarotti.it