Przenoszenie gniazd bocianich

[28.02.2018] W ramach prowadzonej budowy drogi ekspesowej, Wykonawca odc. 2 (Dworzysko-Aleksandrowo) zobowiązany jest do realizacji działań, w ramach kompensacji przyrodniczej, na podstawie decyzji wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

W miejscowości Zawada i Włóki przeniesione zostały dwa gniazda bociana, które znajdowały się w pasie realizowanej inwestycji. Bocian biały jest gatunkiem chronionym m.in. na mocy Ustawy o ochronie przyrody oraz prawa unijnego, dlatego tak istotne jest aby wracające na wiosnę ptaki mogły dalej bezpiecznie korzystać ze swoich gniazd.

Masa gniazda bociana wynosi ok 500kg. Wagę gniazda przenoszonego w miejscowości Włóki można szacować na ok. 1 tonę.

Powyższe działania są jednymi z wielu prowadzonych do tej pory na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 (w panelu po prawej stronie zamieszczamy linki, pod którym znajdują się artykuły).