Igłofiltry na budowie

[04.09.2018] W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia wykopu, przy budowie przepustu PHE1c w Grucznie, Wykonawca zainstalował zestaw igłofiltrów mających zapobiec powstawaniu kurzawki na dnie wykopu oraz podmywania wykonanej płyty fundamentowej.

Igłofiltry to w uproszczeniu przewody rurowe, które zakończone są filtrem, czyli krótką perforacją  umieszczaną w gruncie na odpowiedniej głębokości - tak aby sekcja perforacji sięgała poniżej docelowego poziomu wód gruntowych. Najczęściej wykorzystuje się je właśnie przy odwodnianiu wykopów inżynieryjnych i budowlanych, gdzie rozmieszczane są dookoła w metrowych odstępach.

Igłofiltry łączą się z kolektorami ssącymi, a z kolei ich ciąg podłączony jest do agregatu pompowego. Agregat ten wytwarza podciśnienie, co umożliwia zassanie wody z igłofiltrów z poziomu filtra i następnie bieżące odprowadzanie jej z układu.