Procedura wyłonienia nowego Wykonawcy - nowy termin

[04.12.2019 r.] Ze względu na dużą ilość zapytań spływających do GDDKiA  [...]

Procedura wyłonienia nowego Wykonawcy przesunięta

[27.11.2019] W związku z dużą ilością zapytań, które wpłynęły do bydgoskiego Oddziału  [...]

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52