Przebudowa gazociągu

[31.01.2020 r.] Dnia 29.01.2020 r. podpisano Protokół przekazania prawa dostępu do placu budowy wynikający z zawarcia umowy na wykonanie prac zabezpieczających branży gazowej na budowie [...]

Spotkanie pomiędzy GDDKiA a Podwykonawcami - styczeń

[23.12.2019] GDDKiA O/Bydgoszcz mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycjach drogowych, organizuje spotkania

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52