PID - punkt informacji drogowej

[02.06.2020] Nowy Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia prac budowlanych na odcinku 2 S-5 od węzła Dworzysko (bez węzła) – do węzła Aleksandrowo (z węzłem), w związku z czym przypominamy [...]

Postęp prac na budowie

[27.05.2020 r.] Pomimo nadzwyczajnej sytuacji dotyczącej panującej pandemii koronawirusa COVID-19, Wykonawca [...]

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52