Prace w branży elektrycznej

[19.04.2018 r.] Na długości całego odcinka 2. - Dworzysko-Aleksandrowo, w związku z budową drogi ekspresowej S5, prowadzone są prace polegające na przebudowie sieci energetycznych [...]

WD2-7 - WĘZEŁ BYDGOSZCZ PÓŁNOC

[11.04.2018r.] W ramach prowadzonej inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S5, na odcinku 2. – w miejscowości Borówno powstanie obiekt mostowy – Węzeł

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52