Prace początkowe

W dniu 18.07.2017 r. Wykonawca robót w ramach prac przygotowawczych [...]

Oświadczenie o wydaniu nieruchomości - druk

Zamieszczamy dla Państwa druk, stanowiący Oświadczenie o wydaniu nieruchomości. [...]

Kontakt

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez
Oddział GDDKiA w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Tel.: 52 323-45-00
Fax.: 52