Kładki dla pieszych

[11.09.2018] W miejscowościach Luszkowo i Trzeciewiec trwają prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie kładek dla pieszych. Funkcją tych obiektów jest bezkolizyjne skomunikowanie ciągów pieszo-rowerowych przeciwległych stron drogi ekspresowej S5.

Projekty powstających kładek można zobaczyć tu: KDP2-1b i KDP2-4a

W w Luszkowie (km 6+865 – obiekt KDP2-1b) Wykonawca ukończył prace zasadnicze nad budową przepustu drogi DD5. Trwają natomiast prace związane z budową przepustu drogi DD3 oraz z budową przyczółków w osiach 1 i 3.

 

W Trzeciewcu (km 15+392 – obiekt KDP2-4a) Wykonawca ukończył prace zasadnicze nad budowa przepustów dróg DD12 i DD13. Trwają prace związane z budowa przyczółków w osiach 1 i 3 oraz prace związane z budową słupów podpory w osi 2.