Przełączenie rurociągu gazu - metoda Williamsona

[11.10.2018] Wykonawca odcinka 2 Dworzysko-Aleksandrowo, w związku z budową drogi ekspresowej S5, przystąpił do przepięcia gazociągu. Prace gazoniebezpieczne mające na celu przełączenie nowego odcinka rurociągu gazu o dł. 4,903 km do istniejącego  rurociągu gazu wysokoprężnego Dn200 rozpoczęto już 01.10.2018 r. Kulminacyjny moment wykonywanych prac nastąpił dnia 11.10.2018 r., kiedy to przełączono gazociąg.

Prace prowadzono na odcinku 1 (Nowe Marzy – Dworzysko) w Dworzysku [km 24+785] drogi ekspresowej S5 oraz na odcinku 2 (Dworzysko – Aleksandrowo)  w Grucznie[km 3+800 drogi] ekspresowej S5.

Do realizacji tego zadania wykorzystano metodę Williamsona, która pozwala odseparować odcinek rurociągu z możliwością bezpiecznego przeprowadzenia prac sieciowych, gwarantując przy tym nieprzerwaną dostawę gazu do klientów końcowych.  Dzięki takiemu rozwiązaniu, część Polski obsługiwana przez wspomniany gazociąg, nie odczuła żadnych skutków w postaci braku dostawy gazu.