Mobilna wytwórnia mieszanek mineralnych typu „MOBILMISTO 150”

[24.09.2018 r.] Na potrzeby prac wykonywanych na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, w miejscowości Kozłowo (km 17+500 odc. 1) ustawiono wspólną, dla odcinka Nowe Marzy – Dworzysko i Dworzysko -  Aleksandrowo, mobilną wytwórnię mieszanek mineralnych typu „MOBILMISTO 150”. Służy ona do produkcji mieszanek betonowych przeznaczonych do wytwarzania podbudowy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 oraz zasypek przyczółków z mieszanki piasku i cementu.