MOP i OUD przy drodze ekspresowej na odc. 2.

[21.03.2018] Wykonawca w ramach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej s5 będzie również realizował budowę MOP-ów, czyli Miejsc Obsługi Podróżnych. Na odcinku 2 Dworzysko-Aleksandrowo przewiduje się budowę dwóch takich miejsc:

  1. MOP II „Gruczno – Zachód”
  2. MOP II „Gruczno – Wschód”

Projektowane Miejsca Obsługi Podróżnych zlokalizowane są w powiecie świeckim, na obszarze gminy Pruszcz. Stanowić mają one uzupełnienie układu drogowego, a ich zadaniem jest zaspokajanie potrzeb wypoczynkowo-usługowych podróżnym.

MOP rodzaju II musi spełniać wymagania dotyczące podziału terenu działki na strefę parkingowo-techniczną oraz strefę wypoczynku położoną w głębi MOP. W związku z czym, w tym miejscu pojawią się:

- parking dla samochodów ciężarowych

- stanowiska dla samochodów z niebezpiecznymi ładunkami

- stanowiska technicznej kontroli pojazdów przez upoważnione służby

- stacja paliw

- tereny piknikowe

- place zabaw dla dzieci

- toaleta wolnostojąca

- budynek gastronomiczno-handlowy

- zespoły parkingów dla samochodów osobowych

 

Dla każdego MOP należy także wybudować m.in:

- zadaszone miejsca piknikowe wraz z elementami służącymi do wypoczynku (np. ławki, stoły)

- elementy małej architektury

- stację transformatorową

- zbiornik przeciwpożarowy

- punkty czerpania wody pitnej

- hydranty

- kontenery na odpady itp.

 

 

Dodatkowo, na odcinku drugim, przewidziana jest budowa OUD – Obwód Utrzymania Drogi, który również znajdować się będzie w powiecie świeckim, gminie Pruszcz.

 

OUD „Zbrachlin” stanowić będzie uzupełnienie układu drogowego. W ramach zadania inwestycyjnego wybudowane zostaną tam drogi manewrowe, miejsca postojowe, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli, boksy na wolny skład materiałów, wiata na sprzęt oraz budynek socjalno-biurowy.