Nie ma zgody dla nierzetelnej realizacji kontraktów GDDKiA

[24.09.2019] Nowe przetargi to efekt rozwiązania umów z dotychczasowym wykonawcą - firmą Impresa Pizzarotti. Przypomnijmy, że po wielokrotnych wezwaniach do rzetelnej i zgodnej z podpisanymi umowami realizacji kontraktów na trzech odcinkach S5, 11 czerwca br. GDDKiA odstąpiła od umów. Wykonawca nie wywiązał się z wezwań wręczanych przez GDDKiA i prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami. Nie wypełniał postanowień dotyczących ich realizacji, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów. Natychmiast rozpoczęliśmy przygotowania do ogłoszenia przetargów na dokończenie prac.

 

To za mało, aby kontynuować współpracę. Zaawansowanie robót dotychczasowych wykonawców i podejmowane działania

węzeł Świecie Południe (pierwotna nazwa Dworzysko) - węzeł Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo)  

  • długość: 2,4 km,
  • zaawansowanie rzeczowe robót dotychczasowego wykonawcy to ok. 29,9 proc.,
  • zaawansowanie czasowe do momentu odstąpienia od umowy to ok. 88,8%.

Kontrakt został zawarty z firmą Impresa Pizzarotti na kwotę blisko 410 mln złotych, co stanowiło jedynie 60% wartości kosztorysu GDDKiA.

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający stwierdzał uchybienia wykonawcy w realizacji kontraktu, które uzasadniały uznanie, że wykonawca nienależycie wykonywał obowiązki kontraktowe. Uchybienia te to m.in. brak odpowiedniego zaangażowania wykonawcy, zaawansowania i postępu robót w stosunku do obowiązującego Programu Robót, a także zakresu wykonanych prac.

Podczas nienależytej realizacji robót, zgodnie z subklauzulami kontraktowymi (m.in. 2.5 oraz 15.1) GDDKiA wysłała do wykonawcy 23 powiadomienia dotyczące okoliczności mających wpływ na realizację kontraktu. Pomimo wezwań, wykonawca nie wywiązywał się z zapisów umownych.