Błędów z przeszłości nie powtórzymy

[09.10.2019] GDDKiA zapowiada, że wyciąga wnioski z poprzednich przetargów i tym razem położy zdecydowanie większy nacisk w kwestii merytorycznych i rzetelnych odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców zgłaszane w trakcie trwania procedury przetargowej. GDDKiA dąży do tego, aby oferenci składali przemyślane, dobrze skalkulowane i optymalne oferty. GDDKiA zależy na minimalizacji ryzyk po stronie przyszłych wykonawców, co z pewnością przełoży się na profesjonalnie przygotowane oferty.

Szczegółowo będą analizowane ewentualne kwestie rażąco niskiej ceny. W przetargach na odcinki drogi S5, w szczególności te, które obecnie są ponawiane, kwestia weryfikacji rażąco niskiej ceny nie zawsze została przeanalizowana wystarczająco rzetelnie, co nie było bez znaczenia dla obecnej sytuacji.