Nowy początek S5 w województwie kujawsko-pomorskim

[02.09.2019] Ponowne wybory wykonawców 3 odcinków drogi ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim po tym, jak z winy nierzetelnego wykonawcy GDDKiA zmuszona została do odstąpienia od pierwotnych umów. Uruchamiono procedurę wyboru nowych podmiotów, które dokończą prace. AKTUALIZACJA - od 22 sierpnia br. dla odcinka 5 i od 27 sierpnia dla odcinków 1 i 2 - ogłoszenia o przetargach są widoczne pod linkiem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/190/zamowienia-publiczne

W zgodzie z przepisami

Do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej trafiła dokumentacja dla odcinka od węzła Bydgoszcz Błonie (pierwotna nazwa Białe Błota) do Szubina. W najbliższych dniach wyślemy dokumentację na dokończenie dwóch kolejnych odcinków pomiędzy Nowymi Marzami a węzłem Bydgoszcz Północ (pierwotna nazwa Aleksandrowo). Przewidujemy zawarcie umów w terminie, który pozwoli nowym wykonawcom przystąpić do robót budowlanych niezwłocznie po zakończeniu okresu zimowego, tj. w marcu 2020 r. AKTUALIZACJA Do Dz. U. UE trafiła dokumentacja na pozostałe przetargi