Ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA

[23.03.2020 r.] W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski, wprowadzamy ograniczenie wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA do niezbędnego minimum. Ograniczenie dotyczy zarówno centrali, oddziałów wojewódzkich i pozostałych jednostek terenowych.

Prosimy, aby w miarę możliwości sprawy urzędowe załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną - dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej i stronach oddziałów GDDKiA w zakładkach „Kontakt” oraz „Wydziały i rejony”.

Pisma wysłane drogą mailową traktowane są tak, jakby zostały złożone osobiście. Data wysłania będzie traktowana jako data wpływu.

 

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Pisma kierowane do GDDKiA (centrala, oddziały i rejony) prosimy przekazywać poprzez operatorów pocztowych.

Sprawy dotyczące przekazywania pism do kancelarii podawczej i ich potwierdzenie przyjęcia, odbywają się poprzez wyznaczoną osobę.