Ostateczność decyzji ZRID

[07.11.2017 r.]W dniu 06.11.2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa w drodze obwieszczenia zawiadomił o wydaniu decyzji z dnia 25.10.2017 r. , znak: DLI.3.6621.49.2017.KS.6,

uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie, co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 11/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., znak: WIR.V.7820.67.2016.AW, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-5 w województwie kujawsko - pomorskim (Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego) od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) od km 0-021 do km 22+339.

 
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego decyzja ZRID wydana przez Urząd Wojewódzki stała się ostateczna z dniem 25.10.2017r.