Czterokilometrowy odcinek S-5 udostępniony do ruchu

[15.06.2022] W dniu wczorajszym kierowcom udostępniono cztery kilometry budowanej drogi ekspresowej pomiędzy węzłami Bydgoszcz Północ i Trzeciewiec. Dotychczasowy przejaz Aleją Dębową w Borównie pozostanie drogią obsługującą ruch lokalny.

Zmiany wprowadzone przez Wykonawcę polegają na połączeniu, na zasadach tymczasowej organizacji ruchu, budowanego węzła Trzeciewiec z węzłem Bydgoszcz Północ, w obrębie którego wprowadzono stałą organizację ruchu. Od teraz ruch tranzytoway prowadzony będzie poza sąsiednią Aleją Dębową w Borównie.

Nowy odcinek drogi S5 to jedyny fragment, który na trasie Dworzysko-Aleksandrowo poprowadzono nowym śladem. Kierowcy jadący obwodnicą Bydgoszczy od strony Poznania, mogą na dłuższym niż dotychczas odcinku, poruszać się dwujezdniową trasą główną.

Zmiana też oznacza, że węzeł Bydgoszcz Północ jest w pełni przejezdny we wszystkich dostępnych kierunkach. Na udostępnionym odcinku obowiązuje jeszcze ograniczenie prędkości do 80 km/h. 

! W związku z powyższym prosimy aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność i dostosowali się do wprowadzonego oznakowania i zaleceń osób kierujących ruchem. !