Zakończono przenoszenie pachnicy dębowej

[20.12.2017] Wykonawca oraz firma pełniąca nadzór przyrodniczy na odc. 2 S5 Dworzysko-Aleksandrowo zakończyła działania związane z przemieszczeniem pachnicy dębowej (Osmoderma erenita) zgodnie z decyzją RDOŚ WPN.6401.5.10.2017.MO z dnia 07.03.2017r.

Pnie z siedliskiem pachnicy przeniesiono na teren Lasów Państwowych w miejscowości Jarużyn. Konary zostały zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz oznaczone tabliczką informacyjną.

Pachnica dębowa to jeden z największych chrząszczy w Polsce, zaliczany jest do reliktów lasów pierwotnych. Warunkiem koniecznym do rozwoju tego gatunku jest obecność starych, wciąż żywych, stojących drzew dziuplastych. Swoją nazwę zawdzięcza silnemu zapachowi feromonu, wydzielanego przez samca tego chrząszcza, przypominający śliwkowo-morelowy zapach.

Pachnica dębowa objęta jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.