PID - punkt informacji drogowej

[02.06.2020] Nowy Wykonawca przystępuje do rozpoczęcia prac budowlanych na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 od węzła Dworzysko (bez węzła) - do węzła Aleksandrowo (z węzłem). W związku z czym przypominamy o czynnym całodobowo dyżurnym numerze telefonu Punktu Informacji Drogowej (PID), gdzie podawane są szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych.

 

Punkt Informacji Drogowej w Centrali GDDKiA:

Tel.: 19 111 /W przypadku niektórych operatorów sieci komórkowych konieczne jest poprzedzenie numeru 19 111 cyfrą 0. Szczegółowe informacje należy uzyskać u swojego operatora telefonii komórkowej/ oraz 22 375 86 95 / 22 375 86 96

 

PID GDDKiA dysponuje następującymi informacjami dla kierowców:

  • o aktualnych warunkach ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA z zakresu szeroko pojętej tematyki drogowej, transportowej i zarządzania ruchem,
  • o aktualnych warunkach atmosferycznych, stanach nawierzchni, przejezdności dróg i warunkach ruchu panujących na drogach krajowych,
  • o aktualnych pracach i remontach prowadzonych na sieci dróg krajowych,
  • o stanie budowy dróg krajowych i autostradach.