Podwykonawcy

[31.12.2018 r.] Wraz z postępem prac na budowie Wykonawca robót budowlanych Impresa Pizzarotti & C. S.p.A nawiązuje współpracę z kolejnymi podwykonawcami.

Do tej pory Wykonawca odc. 2 Dworzysko-Aleksandrowo zawarł umowy z 127 podwykonawcami, w tym: 56 usługodawcami, 27 dostawcami oraz 44 podwykonawcami robót budowlanych. Duża liczba podwykonawców, umożliwia prowadzenie większej ilości prac we wszystkich branżach.