Postęp robót na drodze S5

[24.10.2019 W związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi, pragniemy zapewnić, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na bieżąco monitoruje postęp robót na budowie drogi ekspresowej S5 i przekazuje mieszkańcom informacje o realizowanych pracach.

Obecnie na czterech odcinkach drogi ekspresowej S5 realizowane są roboty a dla pozostałych trzech odcinków, trwają procedury przetargowe zmierzające do wyboru wykonawców. W związku z dużą ilością zapytań (ok. 2500), które wpłynęły do bydgoskiego Oddziału od potencjalnych Wykonawców,  termin otwarcia ofert został przesunięty dla odcinka 5 Bydgoszcz Błonie-Szubin Północ na 13 listopada a dla odcinków 1 i 2 Nowe Marzy-Świecie Południe-Bydgoszcz Północ na 26 listopada.

Pragniemy zapewnić, że wszystkie informacje dotyczące postępu robót podawane są na bieżąco wszystkim mieszkańcom na stronach GDDKIA, kontach społecznościowych oraz stronach internetowych poszczególnych kontraktów.