Postęp prac na budowie

[13.05.2020] Wykonawca Robót Budowlanych rozpoczął prace na odc. 2 drogi ekspresowej S-5.

Do pierwszych prowadzonych prac należą m.in.:

- geodezyjna inwentaryzacja Placu Budowy,

- badania laboratoryjne wbudowanych materiałów,

- przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy.