Postęp prac na budowie

[08.12.2020] Przypominamy, że droga ekspresowa S-5 to jedna z największych inwestycji realizowanych w kraju. Biegnąca z północy trasa łączyć ma cztery wielkie aglomeracje (Wrocław, Poznań, Bydgoszcz oraz Gdańsk).

23.04.2020 podpisano umowę z konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud (partner) na dokończenie prac budowlanych na odcinku drogi ekspresowej S5 między węzłami Świecie Południe (Dworzysko) i Bydgoszcz Północ (Aleksandrowo). Długość odcinka wynosi  22,4 km. W ramach zadania zostaną wybudowane węzły Gruczno, Pruszcz, Trzeciewiec oraz Bydgoszcz Północ (tzw. dwuwęzeł).

Obecnie na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 trwają roboty drogowe, mostowe i branżowe na całej długości odcinka. Wykonawca Robót pracuje przy nasypach i wykopach, układaniu podbudowy zasadniczej oraz kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Prowadzone są również czynności na obiektach inżynierskich, polegające na zbrojeniu, zasypkach przepustu, betonowaniu gzymsów, montażu konstrukcji stalowej. Przypominamy, że na odcinku 2 S-5 znajdować się będzie 12 obiektów mostowych. Wśród nich pojawią się kładki dla pieszych, przejścia dla zwierząt, wiadukty drogowe (w tym wiadukt drogowy w ciągu trasy głównej), planowane jest także wykonanie przejścia podziemnego.

Roboty branżowe, prowadzone są w zakresie branży energetycznej i  wodno­kanalizacyjnej. Wraz z rozwojem prac wykonywanych na budowie Wykonawca podpisuje umowy z kolejnymi podwykonawcami. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, na drogach zlokalizowanych w obrębie realizowanej inwestycji, w miarę postępu robót, wprowadzone są tymczasowe organizacje ruchu wiążące się z lokalnymi ograniczeniami prędkości, a w newralgicznych miejscach również z objazdami.

Szczegółowy zakres wykonywanych prac oraz bieżące informacje dotyczące utrudnień w ruchu umieszczane na bieżąco sa na stronie internetowej.

W najbliższym czasie Wykonawca planuje kontynuowanie prac rozpoczętych we wszystkich branżach.