Postęp prac na budowie

[12.04.2021 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej, drogowej oraz energetycznej. Na kładkach dla pieszych (KDP2-1b i KDP2-4a) wykonywane są: betonowanie wyrównawcze pod fundamenty, fundamenty podpory, mury porowe i zasypki murów oporowych. Na wiaduktach drogowych w Borównie i we Włókach (WD2-7 i WD2-5) wykonywane są zasypki za przyczółkiem i montowane są urządzenia dylatacyjne.

W branży wodno-kanalizacyjnej wykonywana jest kanalizacja z rur kanalizacyjnych, układana jest geowłóknina separacyjna, montowane są studzienki rewizyjne, a także wpusty deszczowe.

Natomiast w branży drogowej Wykonawca m.in. buduje nasypy i wykopy, układa KŁSM, wykonuje podbudowę zasadniczą, a także warstę wiążącą.

Raporty z wykonywanych prac można znaleźć TUTAJ.