Postęp prac na budowie 03.07.2018

[03.07.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Zbrachlin, Niewieścin, Trzeciewiec, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową. W tych miejscach wykonywane są wykopy, nasypy, odhumusowanie terenu inwestycji, rozbiórka nawierzchni asfaltowej oraz układanie górnej warstwy nasypu (GWN) i wymiana gruntu.

Prace prowadzone są również w branży mostowej, gdzie na planowanym przejściu dla zwierząt (PZ2-7a – Borówno) wykonywany jest wykop pod fundament kruszywowy, a także montowana jest konstrukcja wielopłaszczowa. W Luszkowie i Trzeciewcu trwają prace na przyszłych kładkach dla pieszych. W tym miejscu montowane jest zbrojenie fundamentów przepustów, korpusów, ścian, a także deskowanie korpusu i ścian oraz betonowanie korpusu i warstwy wyrównawczej.  Natomiast w Borównie i Gądeczu trwają roboty na węzłach drogowych (WD2-7 i WD2-6),  gdzie montowane jest zbrojenie  i deskowanie korpusu oraz słupów, a także prowadzona jest izolacja na zimno fundamentu i betonowanie korpusu.

Ponadto, w Borównie, Kusowie, Niewieścinie i Grucznie wykonywane są roboty na przepustach, które dzieli się na przepusty ekologiczne (PE) i hydroekologiczne (PHE). W przypadku drugiego typu wewnątrz przepustu stosuje się półki, które mają pomóc zwierzętom w przedostaniu się na drugą stronę ponad ciekiem wodnym, który może pojawić się na dnie. W tych miejscach wykonywane są wykopy pod przepusty, montowane i betonowane są zbrojenia płyt dennych oraz głowic.

W ostatnim czasie budynki wyburzane były w Trzeciewcu. W ich miejscu powstać ma właśnie droga ekspresowa S5.

W dalszym ciągu prowadzone są również roboty związane z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych. W okolicy miejscowości Gruczno, Luszkowo i Trzeciewiec wykonywane są wykopy, montowane skrzynki kablowe i słupy, a także układane są kable.

W ostatnich dniach prace w branży elektrycznej prowadzono w Luszkowie, Niewieścinie, Trzeciewcu i Zawadzie. Demontowano tam stanowiska słupowe i stawiano nowe, a także układano kable.

Na długości całego odcinka trwają pracę w branży melioracyjnej i wodno-kanalizacyjnej, polegające na przekładaniu i układaniu rurociągów oraz wykonywaniu wodociągów.