Postęp prac na budowie

[22.08.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkow, Zbrachlin, Niewieścin, Kusowo, Gądecz, Borówno Wykonawca prowadzi prace związane z branżą drogową. W tych miejscach wykonywane są wykopy, nasypy, wymiana gruntu oraz skarpowanie/

Prace prowadzone są również w branży mostowej, gdzie na planowanych przejściach dla zwierząt: PZ2-7a – Borówno - przygotowywane są drogi technologiczne pod montaż konstrukcji stalowej wielopłaszczowej; PZ2-3a – Niewieścin – układany jest fundament kruszywowy. W Luszkowie i Trzeciewcu trwają prace na przyszłych kładkach dla pieszych. W tym miejscu montowane jest zbrojenie płyty górnej oraz deskowanie attyki. Natomiast w Borównie, Gądeczu i Trzeciewcu trwają roboty na węzłach drogowych (WD2-7, WD2-6, WD2-5, WD2-5),  gdzie montowane jest deskowanie korpusu oraz rusztowań poprzecznic, a także prowadzone jest deskowanie i betonowanie ciosów, rozszalunek korpusu i zasypka fundamentów.

Ponadto, w Kusowie, Trzeciewcu, Niewieścinie i Grucznie wykonywane są roboty na przepustach, które dzieli się na przepusty ekologiczne (PE) i hydroekologiczne (PHE). W tych miejscach wykonywane są wykopy pod przepusty, układane i montowane są betonowe prefabrykaty, ponadto prowadzone jest deskonowanie i betonowanie głowicy oraz izolacja cienkowarstwowa i termozgrzewalna.

W ostatnim czasie budynki wyburzane były w Trzeciewcu. W ich miejscu powstać ma właśnie droga ekspresowa S5.

W dalszym ciągu prowadzone są również roboty związane z usuwaniem kolizji wodno-kanalizacyjnych. W okolicy miejscowości Gruczno, Luszkowo i Trzeciewiec wykonywane są prace polegające na przekładaniu i układaniu rurociągów oraz wykonywaniu wodociągów.