Postęp prac na budowie 14.01.2019

[14.01.2019 r.] Na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, Wykonawca pomimo obowiązującej od 15 grudnia „przerwy zimowej” , dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym  kontynuuje prace na budowie.

W okolicy Gruczna wykonywane są nasypy i wykopy. W Borównie natomiast profilowane jest kruszywo oraz skarpy. Na długości całego odcinka odpompowywana jest zbierająca się woda.

W branży mostowej, na obiektach WD2-5 w Trzeciewcu oraz WD2-7 w Borównie prowadzone są prace polegające na montowaniu zbrojenia i deskowaniu poprzecznic oraz ustroju nośnego.

Dodatkowo, w Niewieścinie, wyburzane są obiekty, w miejscu których powstać ma droga ekspresowa S5.