Postęp prac na budowie

[09.10.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził prace związane z odhumusowaniem. Usunięcie warstwy organicznej ziemi pozwoli wykonawcy na rozpoczęcie dalszych prac związanych z budową drogi. Ciężki sprzęt, który jest niezbędny do wykonania tych robót, pracuje obecnie w okolicy miejscowości Gruczno, Luszkowo oraz Borówno.

W dalszym ciągu trwają prace polegające na porządkowaniu terenu po wycince drzew, poprzez oczyszczanie pozostałości po usuniętych karpach, które są zbierane, układane na hałdzie a następnie rozdrabniane (zrąbkowane).

Dzięki tym działaniom Wykonawca, za pomocą specjalistycznych maszyn, rozpoczął już prace polegające na stabilizacji gruntu, wykonaniu wykopów oraz budowie nasypów, a także zagęszczeniu gruntu, które wykonuje się przy pomocy walca.

W związku z przekazywaniem kolejnych działek stanowiących plac budowy, na długości całej trasy nadal trwają prace geodezyjne, mające na celu tyczenie odhumusowania.

Jedną z wielu prac na budowie było także usuwanie kolizji w okolicach Borówna, polegające na układaniu kabla telekomunikacyjnego.

Na odcinku 2 zakończono przebudowę linii wysokiego napięcia 110 kV w okolicy miejscowości Gądecz.

Na wyznaczonych stanowiskach nadal prowadzone są badania archeologiczne.

W najbliższym czasie Wykonawca planuje przystąpić do przeniesienia pozostałej części Pachnicy Dębowej.