Postęp prac na budowie

[27.05.2020 r.] Pomimo nadzwyczajnej sytuacji dotyczącej panującej pandemii koronawirusa COVID-19, Wykonawca kontynuuje inwentaryzacje i prowadzone inspekcje związane z przejęciem Placu Budowy. Na odcinku 2 Drogi ekspresowej S-5 prowadzone są pomiary geodezyjne, badania laboratoryjne, a także pierwsze roboty przygotowawcze.