Postęp prac na budowie

[25.02.2019 r.] Na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, Wykonawca pomimo obowiązującej od 15 grudnia „przerwy zimowej”, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym  kontynuuje prace na budowie.

W okolicy Gruczna, Gądecza i Kusowa wykonywane są nasypy i wykopy. Przygotowywana jest również warstwa WUP oraz podbudowa z mieszanki niewiązanej.

W branży mostowej, na obiektach WD2-3 w Niewieścinie, WD2-4 w Zawadzie oraz WD2-5 w Trzeciewcu prowadzone są prace polegające na montowaniu zbrojenia i deskowaniu poprzecznic oraz ustroju nośnego, a także montowaniu łożysk, elementów odwodnienia i kotlew talerzowych.

Dodatkowo, w Kusowie i Borównie trwają prace związane z przebudową gazociągu.