Postęp prac na budowie

[04.03.2019 r.] Na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, Wykonawca pomimo obowiązującej od 15 grudnia „przerwy zimowej”, dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym  kontynuuje prace na budowie.

W branży mostowej, na obiektach WD2-3 w Niewieścinie, WD2-4 w Zawadzie oraz WD2-5 w Trzeciewcu prowadzone są prace polegające na zbrojeniu filara w osi 2, montażu belek SSA oraz betonowaniu ustroju nośnego. Ponadto, w Grucznie i Borównie Wykonawca wykonuje prace na przepustach ekologicznych, gdzie montowane jest zbrojenie i szalunek zbrojenia płyt przejściowych.

W okolicy Gruczna i Kusowa wykonywane są nasypy, wykopy oraz wymiana gruntu. Przygotowywana jest również warstwa WUP oraz podbudowa z mieszanki niewiązanej.

Dodatkowo, w Kusowie i Borównie trwają prace związane z przebudową gazociągu oraz w okolicy Niewieścina trwa przebudowa kolizji wodno-kanalizacyjnej..