Postęp prac na budowie

[24.04.2019 r.] Na odcinku 2, drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, Wykonawca prowadzi prace w branży mostowej, na obiektach WD2-3 w Niewieścinie, KDP2-4a w Trzeciewcu, WD2-7 oraz PZ2-7a w Borównie. Wykonywane są prace polegające na montażu poprzecznic P2 i P3, szalunku przyczółka w osi 3, montażu elementów prefabrykowanych ścian oporowych (rampa B), przygotowaniu płyt ustroju nośnego do układania izolacji grubej oraz wykopu P6 wraz z profilowaniem skarpy.

W okolicy Gruczna, Zbrachlina i Niewieścina wykonywane są nasypy, wykopy oraz wymiana gruntu. Przygotowywana jest również podbudowa z mieszanki niewiązanej.

Dodatkowo, w Trzeciewcu i Niewieścinie, trwają prace związane z przebudową gazociągu.