Postęp prac na budowie

[30.05.2019 r.] Na terenie budowy odcinka 2 drogi ekspresowej S5 prowadzone są roboty z zakresu prac drogowych, mostowych i gazowych.

W branży drogowej oraz mostowej trwają prace porządkowe, które polegają m.in. na ustawianiu barier energochłonnych stalowych oraz usypywanie i skarpowanie poboczy na całym odcinku budowy.

Dodatkowo w miejscowości Gruczno, Wykonawca w branży gazowej wykonuje izolacje spoin.