Postęp prac na budowie

[13.05.2020 r.] Wykonawca Robót Budowlanych rozpoczął prace na odc. 2 drogi ekspresowej S5.

Do pierwszyh prowadzonych robót należą m.in.:

- geodezyjna inwentaryzacja placu budowy,

- badania laboratoryjne wbudowanych materiałów,

- przeprowadzenie inwentaryzacji placu budowy.