Postęp prac na budowie 27.10.2017

[27.10.2017]  Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 prowadzone są prace związane z porządkowaniem terenu po wycince drzew. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu usuwane są pozostałości po wyciętych karpach, które są zbierane i rozdrabniane.

W dalszym ciągu trwają prace polegające na odhumusowaniu. Usunięcie warstwy organicznej ziemi jest niezbędnym elementem, który pozwoli wykonawcy na rozpoczęcie dalszych prac związanych z budową drogi. Ciężki sprzęt, który jest niezbędny do wykonania tych robót, pracuje m.in.: w okolicach miejscowości Luszkowo oraz Gądecz.

Wykonawca rozpoczął także roboty dotyczące wykonanie wykopów oraz budowa nasypów, a także stabilizacji i zagęszczania gruntu.

W związku z przekazywaniem kolejnych działek stanowiących plac budowy, na długości całej trasy nadal trwają prace geodezyjne.

Jedną z wielu prac na budowie było także usuwanie kolizji w okolicach Trzeciewca, polegające na układaniu kabli telekomunikacyjnych.

W okolicy Borówna, prowadzone są prace polegające na przebudowie kolizji melioracyjnych.

Wykonawca, zgodnie z decyzją derogacyjną, przystąpił do przeniesienia pozostałej części pachnicy dębowej.