Postęp prac na budowie

[21.07.2020 r.] W minionym tygodniu Wykonawca prac na odc. 2. drogi ekspresowej S-5 "Dworzysko-Aleksandrowo" prowadził roboty z branży wodno-kanalizacyjnej, gdzie w okolicy Borówna montowano betonowe przepusty i wykonywano kanalizację z rur.

Wykonywano również prace w branzy mostowej na obu Przejściach dla Zwierząt (PZ2-3a w Niewieścinie oraz PZ2-7a w Borównie). Izolowano tam podłoże i przygotowywano je pod wykonanie zasypki fundamentów. Dodatkowo montowano zbrojenia i deskowania fundamentów murów oporowych.

W Górnym Grucznie (km. 4+500) usuwano kolizję energetyczną nn 0,4 KV. Wykonawca prowadził także liczne prace w branży drogowej, polegające między innymi na odhumusowaniu terenu, wykonywaniu nasypów, uzupełnianiu warstwy GWN, układaniu warstwy wiążącej oraz warstwy podbudowy.

Więcej informacji na temat działań Wykonawcy znajduje się w zakładce POSTĘP PRAC --> TYGODNIOWY POSTĘP PRAC.