Postęp prac na budowie 17.11.2017

[17.11.2017]W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, na długości całej trasy prowadził prace polegające na usuwaniu kolizji poprzez układanie kabli telekomunikacyjnych.

W okolicy miejscowości Gądecz, Gruczno, Luszkowo oraz Borówno trwa usuwanie pierwszy warstwy gleby, zagęszczanie podłoża, a także wykonywanie wykopów oraz nasypów.

W Borównie, na przyszłym węźle, Wykonawca wyrównuje nasypy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (równiarka). W tej miejscowości układane są także przepusty ekologiczne z elementów prefabrykowanych. Mają one na celu zapewnienie płazom swobodnego przejścia pod konstrukcją drogi. Wykonawca rozpoczął tam również prace związane z wykopem fundamentów pod obiekty mostowe oraz układaniem zbrojenia fundamentu na osi obiektu (PZ2-7a).  Ponadto, w tej okolicy, betonowana jest ława fundamentowa na przepuście (PE 8 w km 20+720).

Na odcinku 2 przystąpiono także do przebudowy linii wysokiego napięcia 220 kV – Borówno.

W dalszym ciągu trwają prace polegające na porządkowaniu terenu po wycince drzew, poprzez oczyszczanie pozostałości po usuniętych karpach, które są zbierane, układane na hałdzie a następnie rozdrabniane (zrąbkowane).