Postęp prac na budowie

[17.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo kontynuuje prace projektowe w branży drogowej, mostowej, elektrycznej oraz sanitarnej.

Jednocześnie na budowie prowadzone są inwentaryzacje geodezyjne, prace przygotowawcze, roboty związane z usunięciem wad i uszkodzeń oraz różnego rodzaju badania, mające na celu umożliwienie rozpoczęcia prac docelowych.

Dodatkowo, należy wskazać, że Wykonawca podpisuje umowy z kolejnymi podwykonawcami, których wykazd znajduje się w zakładce: POSTĘP PRAC -> LISTA ZATWIERDZONYCH PODWYKONAWCÓW.