Postęp prac na budowie 21.11.2017

[21.11.2017] Na budowie drogi S5, na odcinku 2 Dworzysko - Aleksandrowo, prowadzone jest porządkowanie terenu po pracach z poprzednich tygodni. Sukcesywnie oczyszczane są pozostałości po usuniętych karpach, które Wykonawca zbiera, układa na hałdzie i poddaje rozdrobnieniu (zrąbkowanie).

W ostatnim czasie, na długości całego odcinka, Wykonawca realizował prace dotyczące usuwania kolizji - układanie kabli telekomunikacyjnych.

Ponadto, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości budowy, w wyznaczonych miejscach pobierane są próbki materiałów.

W okolicy Borówna rozpoczęto roboty polegające na przebudowie linii wysokiego napięcia 220 kV.

Także w tej miejscowości rozładowane zostały elementy prefabrykowane przepustów. Wykonawca rozpoczął ich montaż na podbudowie betonu (PE 8 w km 20+720). Niedaleko przyszłego węzła (Borówno) prowadzone są prace związane z wykopem fundamentów pod obiekty mostowe oraz układaniem zbrojenia fundamentu na osi obiektu (PZ2-7a - przejście dla zwierząt).