Postęp prac na budowie

[30.06.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo w ubiegłym tygodniu w okolicy Borówna prowadził prace polegające na montażu blach licowych, a także geokompozytu drenażowego. Natomiast na granicy miejscowości Aleksandrowo i Gądecz układana była warstwa podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz warstwa wiążąca.

Dodatkowo, zdejmowano humus i odchwaszczano GWN oraz DWN.

Dokładny wykazd prac zrealizowanych w ubiegłum tygodniu znajduje się w zakładce POSTĘP PRAC.