Postęp prac na budowie - roboty mostowe 01.12.2017

[01.12.2017] Wykonawca rozpoczął prace na obiekcie PZ2-7a, który znajduje się na węźle Aleksandrowo. Obiekt

ten powstaje w miejscu wzmożonej migracji zwierząt i będzie służył jako przejście górne dla zwierząt średnich oraz dużych.

Wykonawca podjął prace związane z wykonaniem wykopu pod fundamenty, a także ułożeniem betonu wyrównawczego

(w osiach 2,3,4, 7 oraz 8). W listopadzie Wykonawca przystąpił do pierwszego układania zbrojenia fundamentów

na odcinku 2.

Dotychczas, w Borównie, wykonano również betonowanie ławy fundamentowej pod przepust (PE8 w km 20+720)

i ułożono prefabrykaty. Ponadto Wykonawca wykonał wykopy pod fundamenty na obiektach w  Borównie i Trzeciewcu

(WD2-7 oraz PZ2-3a).