Postęp prac na budowie

 [07.07.2020 r.] Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 Dworzysko-Aleksandrowo, oprócz prowadzonych prac projektowych, wykonuje prace na budowie w branży mostowej i drogowej. Aktualnie na Placu Budowy pracuje prawie 100 sztuk specjalistycznego sprzętu.

W ubiegłym tygodniu montowano blachy licowe, wykonywano zasypki przejść dla zwierząt i zbrojenie fundamntów. POnadto usuwano zastoiska wody, odhumusowywano teren, układano warstę podbudowy oraz warstwę wiążącą.

Przypominamy, że Plac Budowy przekazany został Nowemy Wykonawcy w dniu 30.04.2020 r. Graficzny postęp prac za miesiąc Czerwiec 2020 umieszczony został w zakładce Postęp Prac.