Postęp prac na budowie

[21.07.2020 r.] W minionym tygodniu Wykonawca prac na odc. 2 drogi ekspresowej S-5 "Dworzysko-Aleksandrowo" prowadził roboty z branży wodno-kanalizacyjnej, gdzie w okolicy Borówna montowano betonowe przepusty i wykonywano kanalizację z rur.

Wykonano także prace z branży mostowej na obu Przejściach dla Zwierząt (PZ2-3a w Niewieścinie oraz PZ2-7a w Borównie). Izolowano tam podłoże i orzygotowywano je pod wykonanie zasypki fundamentów. Dodatkowo montowano zbrojenia i deskowania fundamentów murów oporowych.

W Górnym Grucznie (km. 4+500) usuwano kolizję energetyczną nn 0,4 KV. Wykonawca prowadził także liczne prace w branzy drogowej, polegające między innymi na odhumusowaniu terenu, wykonywaniu nasypów, uzupełnianiu warstwy GWN, układaniu warstwy wiążącej oraz warstw podbudowy.

Więcej informacji na temat działań Wykonawcy znajduej się w zakładce POSTĘP PRAC -> Tygodniowy postęp prac.