Postęp prac na budowie

[28.12.2017] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane z porządkowaniem terenu po przeprowadzonym karczowaniu. Za pomocą specjalistycznego sprzętu zbiera i rozdrabnia usunięte karpy.

Warunki atmosferyczne pozwalają także na działania w branży wodno-kanalizacyjnych i melioracyjnej.

W Grucznie, prowadzone są roboty ziemne – wykopy, nasypy, odhumusowanie, zagęszczanie i utwardzanie gruntu.

Duże zaangażowanie można zaobserwować także w pracach związanych z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych. W poprzednich tygodniach kable układano m.in. w miejscowości Zawada i Gruczno.

W Borównie trwa betonowanie i montowanie zbrojenia na obiekcie mostowym (PZ2-7a), który służyć będzie jako przejście dla dużych i średnich zwierząt. Innym wykonywanym przejściem jest obiekt PZ2-3a w miejscowości Trzeciewiec, gdzie również prowadzone są te prace.

Ponadto, w Trzeciewcu, wyburzane są pierwsze obiekty kubaturowe, w miejscu których powstać ma właśnie droga ekspresowa S5.

W granicach odcinka nr 2, dnia 8.12.2017 r. zakończyły się prowadzone od sierpnia archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe. Niewątpliwie najciekawsze odkrycie pochodzi z okresu wpływu rzymskiego, epoki żelaza (200 lat p.n.e. – 375 r. n.e.). W okolicach miejscowości Niewieścin natrafiono na cmentarzysko birytualne identyfikowane z zamieszkującymi wówczas te tereny przedstawicielami ludności kultury wielbarskiej.