Postęp prac na budowie 29.01.2018

[29.01.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo, dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, Wykonawca wykonuje prace związane z porządkowaniem terenu po przeprowadzonym karczowaniu. Za pomocą specjalistycznego sprzętu zbiera i rozdrabnia usunięte karpy.

W Borównie oraz w Zbrachlinie prowadzone są roboty ziemne –odhumusowanie i wymiana gruntu.

Warunki atmosferyczne pozwalają także na działania w branży mostowej, gdzie na planowanych przejściach dla zwierząt (PZ2-7a – Borówno, PZ2-3a – Niewieścin) montowane są zbrojenia podpory,  a także zbrojenia fundament. Temperatury niespadające poniżej -5°C umożliwiają betonowanie fundamentów na tych obiektach.
Dodatkowo, w Borównie – na przyszłym węźle, przygotowywane jest podłoże i betonowane są warstwy wyrównawcze.

Ponadto, w Niewieścinie i Zawadzie, wyburzane są obiekty kubaturowe. W ich miejscu powstać ma właśnie droga ekspresowa S5.

W Grucznie i Zbrachlinie udostępniono strażakom opuszczone i przygotowane do rozbiórki budynki. W ten sposób mogli oni prowadzić ćwiczenia polegające na obserwowaniu kontrolowanego pożaru, zabezpieczaniu budynków i wyburzeniu ścian w celu dostania się do poszczególnych pomieszczeń budynku.

Na długości całego odcinka trwają pracę w branży melioracyjnej, gdzie usuwane są kolizje.

Duże zaangażowanie można zaobserwować także w pracach związanych z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych. W poprzednich tygodniach kable układano m.in. w miejscowości Luszkowo, Zbrachlin, Trzeciewiec, Borówno.