Postęp prac na budowie

[07.08.2020 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej i drogowej. Na przejściach dla zwierząt (PZ2-3a oraz PZ2-7a) wykonywane są: zasypka fundamentów, zasypka przejść dla zwierząt, nasyp przejść dla zwierząt oraz mury oporowe.

W Grucznie natomiast wykonywana jest górna warstwa nasypu oraz odhumusowanie drogi dojazdowej nr 3. W okolicy Borówna (WD2-7 oraz PZ2-7a) Wykonawca układa Kruszywo Łamane Stabilizowane Mechanicznie. W tej lokalizacji wykonano również nasypy na drogach dojazdowych oraz podbudowę zasadniczą BA na trasie głównej.