Postęp prac na budowie 05.04.2018

[05.04.2018] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 Dworzysko-Aleksandrowo Wykonawca wykonuje prace związane z porządkowaniem terenu po przeprowadzonym karczowaniu.

W Borównie, Niewieścinie oraz w Grucznie prowadzone są roboty ziemne –odhumusowanie, wymiana gruntu, wykopy, nasypy oraz przygotowanie i wykonanie platformy roboczej.

Prace prowadzone są również w branży mostowej, gdzie na planowanych przejściach dla zwierząt (PZ2-7a – Borówno, PZ2-3a – Niewieścin) zbrojone i szalowane są ściany podpory. Wykonuje się tam także betonowanie i pielęgnacje betonu.

Dodatkowo, w Borównie – na przyszłym węźle Północ zbrojono, szalowano i betonowano fundament. Natomiast w Dobrczu rozpoczęto prace na węźle Koronowo (obiekt WD2-5), gdzie zbrojony jest korpus.

Ponadto, w Trzeciewcu i Grucznie, wyburzane są obiekty kubaturowe. W ich miejscu powstać ma właśnie droga ekspresowa S5.

Na długości całego odcinka trwają pracę w branży melioracyjnej i wodno-kanalizacyjnej, polegające na przekładaniu i układaniu rurociągów oraz wykonywaniu wodociągów.

Duże zaangażowanie można zaobserwować także w pracach związanych z usuwaniem kolizji telekomunikacyjnych. W poprzednich tygodniach kable układano m.in. w miejscowości Luszkowo, Niewieścin i Trzeciewiec.

W ostatnich dniach prace w branży elektrycznej prowadzono w Grucznie, Zbrachlinie, Luszkowie i Borównie. Budowano tam złącza i przepusty kablowe, a także stawiano stanowiska słupowe.