Postęp prac na budowie

[11.08.2020 r.] Wykonawca odcinka 2 prowadzi prace w zakresie branży wod-kan, mostowej i drogowej. Na przejściach dla zwierząt (PZ2-3a oraz PZ2-7a) wykonywane są: montaż zbrojenia fundamentów pod mury oporowe, mury oporowe, monstaż zbrojenia fundamentów w osi 6, zasypka przejść dla zwierząt.

W Niewieścinie likwidowano wpusty, a w Luszkowie rozpoczęto budowę przepustu pod DD3.

W branży drogowej prowadzono prace naprawcze, polegające na odchaszczeniu terenu, prace ziemne - nasypy, roboty rozbiórkowe, a także układanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej.