Aktualny postęp prac

[18.08.2017] Wykonawca, prowadzi prace polegające na przygotowaniu podłoża pod roboty ziemne.  

Usuwanie karp odbywa się aktualnie w miejscowości Gruczno oraz Luszkowo. Natomiast w okolicy Borówna trwa porządkowanie terenu po wycince drzew, polegające na oczyszczeniu pozostałości po usuniętych karpach –  są one zbierane, układane na hałdzie a następnie rozdrabnianie (zrębkowane).

Ponadto, na długości całego odcinka,  postępują prace geodezyjne ,podczas których geodeci  wytyczają miejsca, na których przeprowadzone zostanie odhumusowanie – usunięcie warstwy organicznej ziemi.

Dzięki tym działaniom Wykonawca mógł rozpocząć prace związane ze zdjęciem pierwszej warstwy gruntu. W okolicach Borówna, Luszkowa oraz Gruczna, przy pomocy ciężkiego sprzętu, usuwany jest humus. Prace te są niezbędnym elementem, który należy wykonać przed rozpoczęciem zasadniczej budowy drogi.