PRACE REALIZOWANE W GRUCZNIE

[26.08.2021 r.] Wprowadzona w dniu 06.08.2021 r. tymczasowa organizacja ruchu w Grucznie umożliwiła Wykonawcy prowadzenie prac w obszarze dotychczasowej DK5.

Dzięki przełożeniu ruchu ze starej drogi krajowej Wykonawca mógł rozpocząć rozbiórkę nawierzchni i starego wiaduktu. Przewiduje się, że przedmiotowa organizacja potrwa do lipca 2022. W tym czasie zrealizowane zostanie  zadania polegające na wybudowaniu nowego węzła drogowego – WĘZEŁ GRUCZNO (WS2-1)