Prace na budowie

[11.09.2017] W ostatnim czasie, na odcinku 2 drogi ekspresowej S5, Wykonawca, prowadził prace związane z odhumusowaniem, czyli usunięciem warstwy organicznej ziemi.  Prace przygotowawcze wykonywane są przy wykorzystaniu ciężkiego sprzętu. Stanowią one niezbędny element, który należy wykonać przed rozpoczęciem zasadniczej budowy drogi.

W dalszym ciągu trwają prace polegające na porządkowaniu terenu po wycince drzew, poprzez oczyszczanie pozostałości po usuniętych karpach, które są zbierane, układane na hałdzie a następnie rozdrabniane (zrąbkowane).

Poza tym, przeprowadzono działania mające na celu ochronę środowiska – stawianie tymczasowych płotków herpetologicznych oraz przenoszenie Pachnicy Dębowej.

Przystąpiono także do badań na stanowiskach archeologicznych, które mają potrwać do grudnia 2017 r.

Jedną z wielu prac na budowie było także usuwanie kolizji w okolicach Borówna i Luszkowa, polegające na układaniu kabla telekomunikacyjnego.

Na odcinku 2 przystąpiono także do przebudowy linii wysokiego napięcia 110 kV w okolicy miejscowości Gądecz.