Prace na przepustach

[16.07.2018 r.] Wykonawca inwestycji pod nazwą Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km, równolegle z pozostałymi pracami, prowadzi prace nad budową przepustów ekologicznych (PE) oraz hydroekologicznych (PHE), których rolą jest bezpieczne i bezkolizyjne umożliwienie migracji zwierząt pod trasą S5 oraz przeprowadzenie małych cieków wodnych. Z szesnastu planowanych przepustów Wykonawca rozpoczął prace nad budową ośmiu.

W km 0+100 (PE1) trwają prace zbrojarskie związane z budową płyty zespalającej przepustu C (przepust PE1 składa się z 3 części: A, B i C).

W obrębie węzła Gruczno (km 2+506) rozpoczęto prace nad przepustem PHE1e oraz dobiegają końca prace nad przepustem PHE1f.

W km 11+765 (PE3) wykonano wykop, a tuż obok w km 11+820 (PE4) Wykonawca wykonał fundament.

W km 15+000 (PE6) Wykonawca po wylaniu fundamentu rozpoczął prace nad układaniem prefabrykatów, z których wykonywane są przepusty.

W km 18+300 (PE7) prace zasadnicze nad przepustem dobiegają końca. Kolejnym krokiem będzie wykonanie zasypki przepustu oraz zazbrojenie i zabetonowanie płyty zespalającej oraz płyt przejściowych.

W km 20+720 (PE8) prace zasadnicze nad przepustem B i C dobiegają końca i trwają prace nad wykonaniem zasypki aby następnie przejść do prac związanych z płytą zespalającą oraz płytami przejściowymi.