Prace początkowe

[19.07.2017] W dniu 18.07.2017 r. Wykonawca robót w ramach prac przygotowawczych dokonał pomiarów geodezyjnych na terenie przeznaczonym pod budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km..

Na długości całego odcinka odbywa się również usuwanie karp oraz prace saperskie, które pozwolą na wykonywanie kolejnych działań.