Prace utrzymaniowe

[18.09.2019] Na odcinku 2 drogi ekspresowej S5 kontynuowane są poniższe prace utrzymaniowe:

 

- Zabezpieczenie wykonanych dotąd prac

- Utrzymanie dróg wewnętrznych dla pojazdów budowy

- Utrzymanie istniejącej drogi oraz dróg lokalnych dla zapewnienia bezpieczeństwa

- Stały nadzór archeologiczny nad prowadzonymi pracami

- Nadzór środowiskowy